Hướng dẫn ngắn của Đức Thánh Cha cho dịp Giáng Sinh
Rất dễ quên ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh trong những ngày này. Do đó, Đức Thánh Cha đưa ra “hướng dẫn ngắn” dành cho người hành hương và các Kitô hữu. Đối...
Khi nào thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô?
Khi nào thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô? Câu hỏi này không phải là mới mẻ gì trong Giáo Hội. Đã có rất nhiều lời giải thích về vấn đề này nhưng...
Audio Cha Quynh, Con Người Sự Kiện, Giai Thoại P.1

Ngày đăng: 30-07-2015 lúc 11:19 PM

Audio Cha Quynh, Con Người Sự Kiện, Giai Thoại P.1
"Tôi là linh mục Việt Nam", để xây dựng một Giáo Hội Việt Nam, mang bản sắc Việt Nam, luôn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ, mà không tách khỏi đời sống...