Sao chỉ có một điều răn mới

Ngày đăng: 24-04-2016 lúc 5:21 AM

Sao chỉ có một điều răn mới
Rất thường, ta hay nhầm lẫn giữa điều răn cũ của Cựu Ước và điều răn mới của Tân Ước trong Tin Mừng. Nói cách khác là điều răn mà chính Chúa Giê-su đã truyền...
Hướng dẫn ngắn của Đức Thánh Cha cho dịp Giáng Sinh
Rất dễ quên ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh trong những ngày này. Do đó, Đức Thánh Cha đưa ra “hướng dẫn ngắn” dành cho người hành hương và các Kitô hữu. Đối...
Khi nào thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô?
Khi nào thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô? Câu hỏi này không phải là mới mẻ gì trong Giáo Hội. Đã có rất nhiều lời giải thích về vấn đề này nhưng...