Bỏ tang

Ngày đăng:20-07-2015 |8:25 AM | 3466 Lượt xem

Bỏ tang

Vành khăn tang con đã nhận ngày ấy

Đến bây giờ gỡ bỏ nghĩa là sao

Cha đã đi nhưng con nào hay nhớ

Vì trong tim cha vẫn luôn còn đó

Nơi con thơ như một kẻ dại khờ

Nâng từng bước, theo con từng hơi thở

Vàng khăn tang, sẽ là muôn muôn thuở

Chẳng gỡ bỏ cũng chẳng mất đi đâu

Vì nó chẳng khi nào thắt lên đầu

Nhưng thắt lại con tim còn đau nhói

Lúc nhìn cha trút hơi thở lần cuối

Rất bình thản... nhưng còn điều muốn nói

Có phải chăng, lời trăn trối chưa trao

Mà ai nào đâu hiểu được bao nhiêu

Đứng quanh đó... người ta nhòm rồi ngó

Miệng tụng kinh, mà lòng mãi đâu xa

Cha ra đi cõi lòng thêm lạnh giá

Để cuộc đời... đối mặt với phong ba

Làm sao quên, ôi hình bóng cha già

Suốt cuộc đời, nguyện một điều cao cả

Dẹp phong ba và bão tố cuộc đời

Giữa những nơi, những người được gửi tới...

Cha ra đi, hồn con buồn rời rợi

Ngày đoạn tang vẫn không tháo nổi khăn

Ở trong con nó như một lời răn

Giữa thế trần ngập tràn những khó khăn

Mãi vững tin nơi quê trời vĩnh phúc

Cha luôn hằng cầu chúc mỗi chúng con

Bởi lời cầu dâng lên tòa vinh phúc

Chúa ban ơn chúc phúc kẻ thiện tâm

Nối bước cha, xây dựng cõi nhân gian

Nên thiên đường, cho con người đổi mới

Để cùng nhau tiến tới cõi vinh quang.

Cung đàn lỡ nhịp

19/07/2015

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi