Những hình ảnh trong Thánh lễ tạ ơn- kết thúc chặng một cung nghinh Thánh Giá Giới trẻ luân lưu của giáo hạt Nam Am, và chuyển giao cho giáo hạt Hải Dương tại Đền Thánh Tâm Chúa Giêsu Liễu Dinh, ngày lễ Chúa Ba Ngôi-Chúa Nhật 27.5.2018

Ngày đăng:28-05-2018 |9:08 AM | 752 Lượt xem

 

 

 

 

 

BTTGX

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi