Suy niệm về phép lần hạt Mân côi; Thứ ba: ĐỨC BÀ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

Ngày đăng:19-10-2016 |5:01 PM | 719 Lượt xem

Ngày thứ ba

 ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH RA 

Về sự Đức Chúa Giêsu sinh ra, trong thư gửi giáo dân Do thái, Thánh Phao-lô có viết: Xưa kia, nhiều lần, nhiều cách, Chúa đã dùng các tiên tri để dạy các tổ phụ, Nhưng chính ngày nay Người sai chính Con Người để dạy chúng ta, Người Con mà Chúa đặt làm thừa kế mọi sự…và bởi Người mà Chúa đã tác thành mọi sự.

Ta hãy suy: Thiên Chúa có một chương trình khi dựng nên vũ trụ và loài người, nhưng loài người đã phạm tội và phá vỡ chương trình của Chúa mà khi phá vỡ chương trình của Chúa thì con người cũng lâm vào cảnh khổ, xác cũng như hồn, nhưng Thiên Chúa không chịu để chương trình mình bị phá vỡ, kế hoạch của Chúa trước sau phải hoàn thành, ý định của Chúa phải được thực hiện, Chúa tìm sửa lại, Chúa đã dùng nhiều thể nhiều cách, nào chọn Nôe, chọn Abraham,Maisen, nào sai các quan xét, các tiên tri, kế hoạch có được xúc tiến nhưng không xong xuôi tốt đẹp, chỉ sửa lại được tí một. Kế hoạch không xong xuôi được, một là vì các vị ấy dẫu sao cũng vướng mắc tội lỗi rồi, thế nào cũng có kém có sai. Hai nữa, con người Chúa dựng nên tự do, quyền tự do ấy Chúa phải tôn trọng, không ép con người được, mà con người đã tội lỗi thì lúc làm lúc không tùy ý họ, không hoàn toàn tốt được, sau khi nhiều lần, nhiều cách như vậy mà không xong, Thiên Chúa đành phải sai Con Người xuống, là Chúa Giêsu, cho xong việc. Chúa Giêsu đến là để sửa chữa chương trình Đức Chúa Cha, làm dứt khoát cho xong việc, Chúa phải xuống để thắng ma quỷ, thắng Satan, để tái lập Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu là khởi điểm mới cho lịch sử thánh mới. Khởi điểm này hoàn toàn trinh bạch, ma quỷ không có quyền gì ở đây, thế mới thắng được ma quỷ, thế mới là khởi điểm mới.

Ta hãy suy thêm, chúng ta đã làm hỏng chương trình Chúa, chúng ta đang trong tội lỗi, mà lòng Chúa đã thương, tìm cách sửa lại để cứu ta, đến mức cho Con Một Người xuống cứu ta. Tình Chúa bao la vô cùng, lòng xót thương vô hạn. Chúa thương ta không phải vì ta đáng công gì, có công gì, không phải vì ta yêu Chúa trước, Chúa yêu ta mà Chúa đã dựng nên ta, như cha mẹ yêu con cái vì chúng là con, chẳng có công gì trước với cha mẹ, Chúa đã yêu ta trước như thế. Thật vậy trong đạo Công giáo mọi sự khởi đầu và kết thúc là bởi tình yêu Chúa mà thôi, từ tình yêu Chúa mà thôi, trong tình yêu Chúa mà thôi, tình yêu là đầu hết và là cuối hết, tình yêu của chúng ta thì kém cỏi, ích kỷ, thất thường, chỉ là cầu lợi, tị nạnh, kiêu căng phần nhiều.

  Lạy Chúa con, Chúa là tình yêu không bờ bến, tình yêu sáng tạo ngay cả cách sửa chữa. Tình yêu đã cho Chúa nghĩ ra muôn vàn cách khôn khéo để tìm cách cứu chúng con, nhiều thể ,nhiều cách không kể xiết, xin dạy chúng con biết tình yêu Chúa thật, tình yêu lo lắng cho người mình yêu, tình yêu trước tình yêu cho đi, tình yêu chủ động và hành động, cho người mình yêu.

Lạy Mẹ Maria, con rất đỗi yếu hèn, xin cầu bầu cho chúng con, nếu Chúa Giêsu là khởi điểm trinh bạch, khởi điểm cứu vãn mới, thì Mẹ là nguồn trinh bạch của điểm trinh bạch ấy, xin hãy giúp chúng con tội lỗi được trở lên trinh bạch để đáng được nhập vào công cuộc cứu vãn .Amen

Phêrô Nguyễn Văn Yên (Trích từ bài chia sẻ của Đức Ông Laurenxo Phạm Hân Quynh)

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi