Suy niệm về phép lần hạt Mân côi; Thứ hai: ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ ISAVE

Ngày đăng:18-10-2016 |4:31 AM | 547 Lượt xem

Ngày thứ hai

NGẮM VỀ ĐỨC BÀ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH  I-SA-VE

Phúc Âm theo Thánh Lu-ca kể như sau: Ngày ấy Maria lên đường và vội vã đi về miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a, vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà I-sa-ve, khi I-sa-ve thoạt vừa nghe lời Maria chào, Con trẻ trong lòng đã nhảy mừng và bà được đầy Thánh Linh, bấy giờ, cất lớn tiếng, bà kêu lên: Chị có phúc hơn mọi người nữ, và vinh phúc cho chị? Sao mà tôi được vinh dự này là Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi? Vì chi xem, tiếng chị chào vừa đến tai tôi, thì con tôi đã nhảy mừng trong lòng tôi. Phải, phúc cho chị vì chị đã tin rằng những điều đã phán về mình đã ứng nghiệm.

Ta hãy suy: Sau khi được thiên thần Ga-bi-en cho biết bà chị họ là I-sa-ve đã có thai được sáu tháng, Maria vội vã lên đường đi thăm bà I-sa-ve, chị em được tin mừng đi thăm nhau là thường. Hay là Maria kiểm tra xem thiên thần nói có thật không? Không phải như vậy, vì Maria thật đã tin, bà I-sa-ve thật có thai, đứa con không phải con thường, điều này Maria suy nghĩ ra. Hội Thánh dạy ta, nhân mầu nhiệm này, phải có lòng yêu người, đó là vì Maria muốn đến mừng bà I-sa-ve cũng có. Nhưng cũng muốn đến giúp việc bà ấy nữa. Phúc Âm nói, Maria ở đây khoảng độ ba tháng, nghĩa là bà I-sa-ve sinh nở xong, mẹ tròn con vuông. Ông bà Ga-ca-ri-a và bà I-sa-ve đã già, Maria biết, bây giờ sắp sinh con đầu lòng, không có người giúp việc, nên Maria vội vã đi đến để giúp đỡ, Na-gia-rét cách đấy không gần, hơn một trăm ki-lô-mét, lại là đường núi gập ghềnh, Maria đã vội vã đi ngay, Phúc Âm nói rõ tâm trạng vội vã ấy nói rõ cảnh đường núi ấy, và tất nhiên không có xe pháo gì như ngày nay. Ta hãy suy: Maria vừa được Chúa ngự trong cung lòng mình, Chúa vừa vào lòng mình, Chúa đã thôi thúc lên đường giúp đỡ phục vụ, Chúa vừa vào lòng, vừa được Chúa vào trong lòng mình, Maria đã vội vã đi giúp việc, Chúa không để yên, có Chúa không yên thân được nữa. Phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau, hầu hạ nhau. Chúa chiếm được ai, Chúa biến người ấy thành một làn lửa mến. Chúa thôi thúc thương yêu nhau, Chúa biến thành một tông đồ ham muốn phục vụ. Ai sống với Chúa thật không thể ích kỷ được. Ai sống với Chúa cảm thấy tình yêu Chúa thôi thúc trong lòng rồi để yêu thương nhau, tình yêu Chúa phải lan ra, phải trở thành lửa cháy lan, phải tỏa ra chung quanh, phải hoạt động, phải biến đổi ta và xúi giục ta làm những việc yêu thương nhau, hầu hạ giúp đỡ nhau.  Lạy Chúa Giêsu xưa Chúa đã vào lòng Mẹ Maria và dạy lòng yêu nhau, hăm hở giúp đỡ người khác, xin hãy dạy chúng con ăn ở khiêm nhường thật, làm những việc chứng tỏ yêu nhau thật. Lạy Mẹ Maria, Mẹ vừa được Chúa, đã biết nghe lời Chúa đi giúp đỡ người khác, hãy giúp chúng con noi gương sáng của Mẹ. Đời chúng con tất cả nhiều thiếu thốn, chúng con thật rất cần giúp đỡ lẫn nhau, thế mà nhiều khi không giúp đỡ lẫn nhau, nhiều khi còn chèn ép hại nhau, rất ích kỷ, xin Mẹ biến đổi lòng chúng con nên giống lòng nhân ái của Mẹ. Amen.

Phêrô Nguyễn Văn Yên (Trích từ bài chia sẻ của Đức Ông Laurenxo Phạm Hân Quynh)

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi