Suy niệm về phép lần hạt Mân côi; Thứ nhất: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC BÀ CHỊU THAI

Ngày đăng:17-10-2016 |7:27 AM | 693 Lượt xem

Ngày thứ nhất

NGẮM VỀ SỰ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC BÀ CHỊU THAI

Trong Phúc Âm trong thánh Luca, chúng ta đọc thấy như sau: Ngày ấy sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai vào thành xứ Galilêa, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ mới đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và chào: Kính chào bà đầy ơn phúc, hằng được Thiên Chúa ở cùng, nghe lời ấy. Trinh nữ sửng sốt và tự hỏi xem lời chào ấy có ý nghĩa gì? Thiên sứ bảo bà Maria: Xin bà hãy yên tâm, đừng sợ, đã được Thiên Chúa yêu thương đến, bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và sẽ đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao trọng và thiên hạ sẽ gọi Người là con Đấng Tối Cao, Thiên Chúa ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ tiên Người và triều đại Người sẽ vô cùng tận. Nhưng Maria thưa với sứ thần: Việc đó xảy ra cách nào vì tôi giữ mình trinh khiết. Sứ thần đáp: Thánh linh sẽ đến, và quyền thế Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế,  Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, chị họ bà cũng vừa thụ thai một con trai, tuy mang tiếng là son sẻ nhưng đã có thai được sáu tháng. Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Bấy giờ Bà Maria thưa: Tôi là tôi tớ Thiên Chúa, xin hãy xảy ra nơi tôi như lời thần sứ truyền.

Ta hãy suy: Thời ấy, trong dân Israen, mọi người nóng lòng chờ đợi Đấng Cứu Thế ra đời, thời hạn các tiên tri nói đã gần đến, người ta nhắc lại với nhau những câu của tiên tri Giê-rê-mi-a, những câu sách Đa-ni-en, trong Phúc Âm cũng tương tự. Ông già Si-mê-on cũng đang đợi Chúa Cứu Thế. Bà An-na già con Pha-nu-en, cũng đang trông mong ơn cứu độ. Người phụ nữ sứ Sa-ma-ri-a đã nói gì với Chúa Giêsu bên bờ giếng, một buổi trưa hè, nếu không rằng Đấng Cứu Thế sắp tới. Đức Maria cũng nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Tinh cũng như hàng vạn người dân Israen đạo đức khác. Vậy đây là sứ thần đến báo tin bà sẽ thụ thai con Đấng Tối Cao, bà chưa hiểu lắm, nhưng ít nhất cũng hiểu được như vậy, và không một chút nguy nan. Ta hãy suy: Maria là dòng dõi vua Đa-vít, các vua ngày xưa nhiều con cái, lâu đời dòng dõi rất đông đúc, những ngành khó nghèo không hiếm, nhất là triều đại Đa-vít đã thất thế rồi. Tuy nhiên dòng máu hoàng tộc vẫn ở trong bà, nghe phong cách bà thưa cùng thiên thần đã thấy rõ tính cách hoàng tộc ấy. Ta thấy biết bao ung dung, biết bao khoan thai, thoải mái, câu nói mới dễ nghe làm sao, vừa đàng hoàng vừa khiêm tốn. Cái máu hoàng tộc biết trọng người, trọng mình, thưa gửi với thiên thần rất từ tốn nhưng cũng dám thắc mắc, vì mình giữ trinh khiết. Ôi, đây rõ ràng là một điều quý trọng, biểu lộ tâm hồn thanh cao. Maria ý thức được công việc trọng đại đang xảy ra, cũng ý thức được bản thân mình, cảnh truyền tin cho ta thấy: Maria thật cao sang. Ấy thế mà sau khi thiên thần nói đầu đuôi, Maria xin vâng lời. Maria tin vào lời thiên thần, niềm vui mừng Chúa Cứu Thế ra đời, thật là lớn, ta biết chăng, lòng tin Maria mạnh mẽ biết chừng nào? Nhận làm mẹ Đấng Cứu Thế, mặt vinh dự và đạo đức hay thật, sung sướng thật, nhưng rồi sẽ ra sao? Giuse sẽ nói sao khi thấy mình có thai, và Giuse sẽ đối xử thế nào? Danh dự mình sẽ ra sao? Và về danh dự thì Maria người con gái hoàng tộc này chắc chắn phải coi trong lắm lắm.  Vậy mà Maria đã tin, Maria đã tin, không xét đến điều ấy, hay đúng hơn Maria đã tin, và trao phó trong tay Chúa mọi sự, cả đời mình, danh dự mình, tiếng tăm mình, hết, hết mọi sự trao phó trong tay Chúa, tin rằng Chúa sẽ giữ gìn, sẽ che chở, sẽ bảo toàn danh tiếng mình, toàn bộ đời mình lòng tin mạnh làm sao? Và chính vì mạnh tin mà đầy ơn phúc, Chúa đã giữ gìn Maria, đã giữ đã che chở và bênh vực. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng tin, Mẹ của đức tin mạnh mẽ, xin hãy giúp chúng con noi gương Mẹ, luôn vững lòng tin, như Mẹ nhất là những lúc khó khăn, nghi nan chập chờn, xin Mẹ hãy giúp chúng con, biết như Mẹ phó mình trong tay Chúa mà cứ phụng sự Người. Amen.

Phêrô Nguyễn Văn Yên (Trích từ bài chia sẻ của Đức Ông Laurenxo Phạm Hân Quynh)

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi