Suy niệm về phép lần hạt Mân côi; Thứ tư: ĐỨC BÀ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

Ngày đăng:21-10-2016 |4:51 AM | 650 Lượt xem

Ngày thứ tư

ĐỨC BÀ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Phúc Âm theo Thánh Luca chép rằng: Khi ấy ở Giêrusalem có một ông tên là Simêon, là người công chính đạo đức, vẫn trông đợi sự an ủi Israel, và Thánh Linh ở cùng ông,Thánh Linh đã tỏ cho ông biết ông sẽ không phải chết trước khi ông thấy Chúa Kitô, do Thánh Linh gìn giữ, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ vào để giữ luật dạy. Ông liền ẵm trẻ trên tay, ngợi khen Thiên Chúa và nói: Lạy Chúa, bây giờ Chúa có thể cho tôi tớ Chúa đi bằng yên như lời Chúa phán. Vì mắt tôi đã được xem thấy sự cứu vãn của Chúa, Chúa đã sửa soạn hết cho các dân, là ánh sáng soi các dân và là vinh quang cho Israel dân Chúa. Cha và mẹ con trẻ nghe nói về con trẻ như thế thì lấy làm lạ và mừng. Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ con trẻ rằng: Này bà, con trẻ này là duyên cho nhiều người trong dân Israel ngã xuống và chỗi dậy, và sẽ là dấu hiệu cho sự phản đối, còn bà, một lưỡi gươm nhọn sẽ đâm thâu qua lòng bà.

Ta hãy suy: Ông già Simeon được Thánh Linh soi sáng đã nhận ra Con trẻ Giêsu là Đấng Cứu Thế, là ánh sáng soi cho muôn dân, ánh sáng Chúa đã soi và những ngày cuối đời già nua của ông và ông đã bừng lên vui mừng, ông đã nói đúng: Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, chính Chúa cũng tự xưng mình như vậy, Chúa đã đến soi cõi tối tăm lòng ta, để ta nhận ra đường mà sống, biết ý nghĩa đời ta, ý nghĩa của vạn vật, để ta cũng là ánh sáng làm sáng danh Chúa.

Ta hãy suy về ông già Simêon nói về mẹ con trẻ. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà, ông đã nói tiên tri rất đúng, Đức Maria đã chịu khổ hình nhiều, thực ra, Mẹ Maria đã bắt đầu khổ từ trước rồi. Khổ từ khi Giuse, mới đính hôn mà đã mang thai. Mai ngày Mẹ còn khổ hơn nữa. Ngày lạc mất con trong đền thờ, lưỡi gươm đâm vào tim thật, đã bắt đầu cựa quậy. Một hôm ở Nagiarét Chúa về thăm quê, người ta định đẩy Chúa từ tảng đá chênh vênh xuống vực thẳm. Mẹ Maria không đau buồn thương xót sao được? Hôm khác, Chúa Giêsu lang thang giảng đạo, xúm quanh là đám người nghèo khốn khổ, người ta báo về nhà là Con Mẹ hóa điên rồi hay sao, Đức Mẹ vội vã đi gặp Con, Mẹ không lo buồn khổ tâm sao được? Rồi đến ngày người ta vặn vẹo đủ kiểu tìm cách ném đá, âm mưu băt bớ…. Muôn vàn gay go cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thánh giá. Mẹ Maria đã muôn vàn đau khổ, không bẩy sự mà bẩy mươi lần bẩy sự, nghìn vạn sự khổ, nhưng chính vì thế Mẹ đã trở nên đồng công cứu chuộc.

Lạy Mẹ, xin hãy dạy con biết hợp với đau khổ của Chúa, như Mẹ, để đền tội con xin Mẹ hãy thương đến niềm đau đớn của Chúa chúng con, nhất là các bà mẹ chúng con, cũng rất nhiều đau khổ, nhất là đau khổ vì con cái mình, để các bà mẹ biết chịu đau khổ có phúc, như đau khổ biết kết hợp với Chúa Giêsu, như Mẹ, và trở thành phần phúc đời này và đời đời. Amen

Phêrô Nguyễn Văn Yên (Trích từ bài chia sẻ của Đức Ông Laurenxo Phạm Hân Quynh)

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi