Gia đình công giáo là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngày đăng:20-06-2014 |6:48 PM | 1975 Lượt xem

Bài Một

Gia đình công giáo là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi

 

1 - Trong đoạn 2 thư mục vụ năm 2002 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nói về Hiện tình hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, các Giám Mục có kể ra một số giá trị về nề nếp gia phong rất gần gũi với giáo lý đức tin, là "Chữ Hiếu" (thảo kính cha mẹ), chữ "Tín" (bảo vệ đời sống hôn nhân một vợ một chồng, tuy rằng ở đất nước ta, chỉ có vấn đề một chồng chứ chồng có thể hai ba vợ), những  chữ "Trên thuận dưới hoà" (môi trường tốt cho việc xưng tụng Thiên Chúa là Cha và coi mọi người như anh chị em), những chữ "Tình làng nghĩa xóm" (hình ảnh đẹp và cụ thể tình huynh đệ Kitô-giáo). Các Giám Mục từ đấy, nói rằng Giáo Hội Công giáo thường được người Việt Nam hình dung như một gia đình.

Các Giám Mục Việt Nam trong Thư Chung này tỏ ra đi vào đường lối của Ecclesia in Asia, hội nhập văn hoá, và tiếp thu các giá trị cổ truyền của dân tộc đưa vào đức tin công giáo. Thật là một điều rất đáng hoan nghênh, và gương sáng cho chúng ta làm theo.

Tuy nhiên, để cho rõ ràng hơn, chúng ta sẽ xem, theo đức tin công giáo, gia đình là gì. Ta biết, hôn nhân công giáo được ví như tình yêu Đức Giê-su yêu Giáo Hội Người. Và cũng theo hướng ấy, các Giám Mục Việt Nam cũng nói, gia đình là hình ảnh sự hiệp thông giữa Thiên Chúa Ba Ngôi : Yêu nhau và nên một với nhau mà vẫn hoàn toàn tôn trọng sự khác biệt giữa các ngôi vị.

Đây là điều căn bản trong giáo lý về gia đình. Mọi giá trị và lý luận về gia đình cuối cùng phải quy hướng về tư tưởng nền tảng này.

2 - Trong Kinh nguyện Tạ ơn mẫu 4, có câu : "Cha là Thiên Chúa duy nhất tốt lành, và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc, và cho nhiều thụ tạo được vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha." Thiên Chúa đầy dư tốt lành, đầy dư sự sống, đã muốn cho nhiều kẻ được vui hưởng sự tốt lành, sức sống, tình yêu của Chúa, nên Người đã sáng tạo ra muôn loài. Tình yêu Chúa rộng ra, sức sống của Chúa tràn ra. Trong tinh thần này, giáo lý công giáo gọi sự tồn tại của chúng ta là một của Thiên Chúa ban tặng. Ta được sống, ta tồn tại, là một của Thiên Chúa tặng ban cho ta. Chính vì thế mà ta tạ ơn Chúa muôn ngàn trùng nguyên vì sự tồn tại của ta.

Cũng vậy cha mẹ yêu nhau, muốn cho tình yêu ấy rộng ra, thêm người được hưởng yêu thương ấy, theo hình ảnh Chúa, thì sinh con. Để con cái được hưởng tình yêu của cha mẹ. Tình yêu rộng ra. Đấy là lý do sâu sắc nhất của việc sinh con, bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, từ Tình yêu Thiên Chúa, từ Thiên Chúa là Tình yêu. Chúng ta đã nói : Gia đình là hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Cũng chính vì thế mà ta phải biết ơn cha mẹ nguyên vì sự tồn tại của ta. Ta có, có ta, là ơn lớn nhất cha mẹ tặng ban cho ta, trước mọi ơn khác, như nuôi dưỡng, dạy dỗ, cho ăn học v.v... Ta hay quên điều ấy.

Vi thế khi sinh con (ngày nay, cha mẹ nói chung có khả năng muốn sinh con thì sinh, mà chưa muốn sinh con thì chưa sinh), là do mình muốn, lúc ấy nên nhớ rằng mình giống như Thiên Chúa, ban tặng sự sống cho một đứa con, và cũng phải giống như Thiên Chúa yêu thương và săn sóc tối đa đứa con mình sinh ra.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi