Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo dân / HĐGMVN vận động hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa của Giáo hội

Ngày đăng:09-05-2014 |3:05 AM | 1442 Lượt xem

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi