Chưa hề có ai nói như người này, B,17: Lòng tin của bà mạnh thật (Mt 15, 21-28)

Ngày đăng:08-12-2014 |5:49 PM | 1584 Lượt xem

Bài 17

Lòng tin của bà mạnh thật (Mt 15, 21-28)

Trong Mác-cô, cũng có câu chuyện bà dân ngoại này, nhưng không có câu lòng tin của bà mạnh thật (Mc 7,24-30). Trong Mt, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon gặp bà này người Canaan. Trong Mác-cô, cũng là ở miền Tia, nhưng rõ và chính xác hơn, bảo bà là người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Syria. Bà nài van Đức Giêsu chữa cho con gái bà. Đức Giêsu như nói trên, trong chương trình Người, chưa lo cho dân ngoại. Nhưng bà cứ nài van. Câu đối thoại sau thật cảm động. Đức Giêsu bảo : Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp : Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của của đám trẻ con. Ôi tài tình thật. Mà đức tin mạnh thật.

Rất thật mà rất sâu sắc. Đức Giêsu cũng phải giật mình, và khâm phục, vì thế mới có câu ở Matthêu : Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.  Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Và Matthêu thêm : Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Đức Giêsu chưa rao giảng cho lương dân, không phải vì Người không mến họ. Mà chỉ là vì chiến thuật. Thực ra, trong Phúc Âm, nhiều lần có tiếp xúc với lương dân và lần nào cũng rất tốt đẹp, thân mật, và Đức Giêsu ngợi khen và quý mến họ. Thí dụ người đàn bà xứ Samari (Ga, 4), bà Canaan ở đây, những người Hy lạp ở Ga 12, 20-32, người sĩ quan cận vệ ở Cana (Ga 5,46-54), nhất là viên đại đội trưởng ở Caphanaum đã được Đức Giêsu khen. Phúc Âm nói : Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : Tôi bảo thật các ông : Tôi không thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế trong Israel.

Quan hệ bản thân Đức Giêsu với lương dân đẹp như thế đó, Phúc Âm sang Việt Nam gần 500 năm, ta biết điều ấy rõ quá, thế mà làm sao lại gọi là quân vô đạo, là ma quỷ. Có mù cũng phải thấy rằng bà con bên lương chúng ta có một đạo tự nhiên vào loại rất lành, rất tốt, rất cao, so sánh với với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhiều điểm chẳng kém đạo Môsê, có điểm còn hơn. Thực tế nhiều gia đình bên lương tốt hơn nhiều gia đình công giáo về một số mặt. Thế mà vẫn có như bức tường ngăn cách giữa công giáo và lương dân, đặc biệt khiến chúng ta hiểu sai về lương dân. Chứ chưa nói đến việc lương dân hiểu sai chúng ta, đây là vấn đề khác, chúng ta sẽ có dịp nói đến trong một bài khác. Xin nói lại : Đây là vấn đề tại sao chúng ta hiểu sai về lương dân. Tất nhiên những vị thừa sai đầu tiên giảng đạo trên đất nước chúng ta có cái khó khăn về tiếng nói khác, có học tiếng Việt cũng chưa sõi, hai là trong đầu đầy cái giáo lý “ ai không ở trong Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn” (Extra Ecclesia nulla salus), lại về sau gặp các cơn bắt bớ đạo, nên kém hiểu về tôn giáo ở nước ta, và đã xa cách chứ chưa nói là thù nghịch cùng lương dân. Chúng ta cũng đã theo cái nống ấy. Các nhà thừa sai thấy trong đền đình chùa chiền đầy các tượng xếp hàng hàng lớp lớp, nào là vàng mã, rút thẻ, lên đồng, thì hiểu thế nào được, còn chúng ta thì bị cấm không đến đình chùa hội hè lễ bái cũng chẳng hiểu, chỉ hiểu sai, nên khinh chê xa lánh cũng có cái lý của nó. Phần Đức Giêsu thì Người yêu mến, đánh giá cao lương dân, không như chúng ta có kiểu chê bai khinh dể. Chúng ta nên để ý : Đức Giêsu không xét về tôn giáo của họ vội, Người chú ý đến tấm lòng của họ. Như nói trên, nếu chúng ta cứ bắt đầu để tâm đến tấm lòng của bà con bên luơng chúng ta, sẽ thấy rất gần chúng ta, rất đáng yêu đáng quý. Thực tế trong đời sống hằng ngày chúng ta vẫn rất thân thiện với nhau. Từ đấy mà đối thoại với nhau về tôn giáo dần dần chắc sẽ thông cảm với nhau nhiều hơn và các vấn đề tôn giáo cũng sẽ chia sẻ với nhau thuận lợi hơn. Chúng ta có rất nhiều cái giống nhau hơn ta tưởng. Cần có nhiều nhà nghiên cứu nào rà lại từng bước, tất cả các yếu tố, lý do sự hình thành cách đối xử giáo dân-bên lương này qua 500 năm nay. Phải tìm ra cho bằng được lý do của sự hiểu sai dai dẳng này của giáo dân chúng ta để rồi sáng tạo ra những bước cụ thể để giải thể nó, trong lòng giáo dân ta đối với bà con bên lương của chúng ta.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi