Chưa hề có ai nói như người này, B,20: Hơn các kinh sư và người Pharisiêu (Mt 5,20)

Ngày đăng:09-07-2015 |2:44 PM | 1372 Lượt xem

Bài 20

Hơn các kinh sư và người Pharisiêu (Mt 5,20)

Có một ông kia, là bên lương, một hôm có nói rằng : Lắm  lần tôi cũng muốn theo đạo công giáo, nhưng rồi lại thôi, bởi vì tôi ngẫm nghĩ : Nhiều người công giáo xem  ra nhà thờ nhà thánh khá, thế mà cũng hơn gì mình, vì thế tôi lại thôi muốn theo công giáo. Rõ ràng là lỗi tại công giáo mình chưa làm cho ông ấy hiểu hơn để theo đạo. Quanh chúng tôi có rất nhiều người như vậy : nghĩ đến cụ lang H., anh thanh niên Đ., chị B. sống tốt thật, và trong lòng trộm nghĩ : đàn ông mình, thanh niên công giáo mình, phụ nữ mình chẳng bằng họ được, tiếc thay. Chính vì thế mà chưa truyền giáo cho họ được.

Xưa Đức Giêsu đã thấy vấn đề này nên đã bảo các môn đệ : Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì chẳng được vào Nước Trời.

Trong Phúc Âm có nhiều đoạn trách người Pharisiêu và kinh sư, ta tưởng họ tất cả là như vậy. Không phải thế đâu. Đấy là những người quá đáng. Thật sự trong số họ có nhiều người tốt lành, Đức Giêsu quý mến và tiếp súc với họ nhiều, thí dụ ông Nicôđêmô. Một người nữa Sách Công vụ nói đến, rất đáng kính, là ông Gamaliel thầy dạy của Phaolô. Đức Giêsu tiếp xúc với nhiều kinh sư Pharisiêu, từng ăn cơm tại nhà họ. Trong Phúc Âm Luca, đoạn Người Cha nhân hậu, có nói đến người anh cả của đứa con phung phá. Người anh tự xưng bao nhiêu năm con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, đúng là đám Pharisiêu và kinh sư đấy. Chính người cha cũng công nhận rằng : Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, điều ấy nói lên giá trị của anh cả. Nhưng Đức Giêsu đòi phải công chính hơn nữa, nên nhớ, Đức Giêsu đòi phải công chính hơn nữa. 

Việt Nam xưa nay trong đạo tự nhiên có rất nhiều người như và hơn đám Pharisiêu và kinh sư. Các hiền nhân quân tử, các vị mà nhân dân ta quý mến biết ơn tôn thờ làm thần, làm thành hoàng, những con người đầy lòng nhân ái bảo vệ dân khỏi tham quan gian ác, thương yêu dân dạy học chữa bệnh truyền nghề mở trang trại xây dựng đời sống cho những đám rất đông dân nghèo được phồn vinh… Tuy họ chưa biết Thiên Chúa như Israel, họ có biết Ông Trời, Thượng đế, Ông Trời biết mọi sự, phép tắc, nhân lành, thưởng kẻ lành phạt kẻ dữ, biết nơi cực lạc cũng như hoả ngục, và họ cố gắng tôn thờ và ăn ở ngay lành… Lời Đức Giêsu khiến chúng ta phải suy nghĩ : nếu anh em không ăn ở công chính hơn…thì chẳng được vào Nước Trời.

Chúng ta có Lời Chúa soi sáng chúng ta sống thánh thiện đúng Lời Chúa  (nhưng hỏi chúng ta có học có suy niệm hay không), chúng ta có các bí tích để lĩnh ơn thánh giúp ta sống theo tinh thần Lời Chúa (nhưng hỏi chúng ta có hiểu biết bí tích và năng lĩnh nhận sốt sắng hay không), thế thì chúng ta phải sống tốt hơn Pharisiêu và kinh sư. Chúng ta phải làm chứng rằng đời sống đạo thánh thiện tốt lành. Chúng ta thuộc đạo Chúa Giêsu thế thì nhất định có điều kiện để sống tốt hơn đạo cũ Môsê, phương chi phải hơn đạo tự nhiên. Nếu thường ngày nay người công giáo sống chỉ như đạo tự nhiên, có khi còn kém, là vì thực sự chúng ta có tên là công giáo, nhưng thực sự không biết Lời Chúa (chẳng học bao giờ), không hiểu bí tích (có nhận bí tích nhưng không hiểu, coi như không nhận, nhận hình thức thôi) thì thật sự chúng ta cũng chỉ đang sống như trong đạo tự nhiên, nên không khác người bên lương. Hoá ra chúng ta chỉ là người bên lương có đổ nước và thuộc lòng mấy câu kinh thôi. Thảo nào, người ta thấy chúng ta sống, người ta thường bảo : Đạo nào cũng như đạo nào. Buồn chưa, có phải thay đổi đi không.

Chúng ta cần biết Nước Trời là gì, cần nói lên đặc biệt qua đời sống chúng ta Nước Trời là gì, phải chứng minh bằng đời sống ta, cách ăn ở công chính của ta, rằng phải hơn các thứ kinh sư và Pharisiêu. Chứ làng nhàng, lèm nhèm thì sao mà vào Nước Trời được. Nước Trời đâu là Nước lèm nhèm.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi