Chưa hề có ai nói như người này, B.7: Luật Chúa và truyền thống (Mc 7,1-7)

Ngày đăng:06-07-2014 |1:09 PM | 1431 Lượt xem

Bài 7

Luật Chúa và truyền thống (Mc 7,1-7)

 

Có những người Pharisiêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisiêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : Họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận… Vậy người Pharisiêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu : Sao môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?

Rửa tay trước khi ăn thì hợp vệ sinh quá, tốt quá. Nhưng đối với họ, đây không phải vấn đề vệ sinh, mà là một nghi thức tôn giáo, không làm thì mắc lỗi, bị ô uế về phần tâm hồn. Vì thế họ mới trách môn đệ Đức Giêsu. Rõ ràng là đã làm trái truyền thống của tiền nhân. Thật vậy, đây là vấn đề đối với truyền thống. Đức Giêsu có thái độ nào với các truyền thống tiền nhân ? Ta hãy nghe Lời Người nói về họ gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Lời Isaia còn đấy : Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta, giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Truyền thống tiền nhân cũng chỉ là luật loài người, mà vấn đề là phải giữ Lề Luật Thiên Chúa, tôn kính Thiên Chúa ở gần mình, Thiên Chúa trong lòng mình. Đức Giêsu đưa ra một thí dụ : Luật Chúa là phải hiếu thảo với cha mẹ. Thế mà họ lại bảo : Tôi có ít tiền dâng cúng vào Đền thờ rồi, cha mẹ có thiếu thốn cũng chịu, hết tiền rồi. Tôi thôi không giúp đỡ cha mẹ thiếu thốn được nữa. Họ đã sai lầm. Dâng cúng vào Đền thờ là tốt nhưng là luật loài người : phải nuôi dưỡng cha mẹ cẩn thận (là luật Thiên Chúa), rồi còn thì mới dâng cúng vào Đền Thờ (là luật loài người). Cái luật loài người kiểu này, cái truyền thống tiền nhân kiểu này thì phải bỏ đi, vì như thế các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ Lời Thiên Chúa. Có truyền thống tốt, có truyền thống không tốt, ở cảnh này tốt cảnh khác không tốt. Trong trường hợp này, dâng cúng trong Đền thờ là tốt, nhưng đến mức không còn gì giúp đỡ cha mẹ thiếu thốn nữa là không tốt. Dẫu sao truyền thống loài người không vượt trên luật Thiên Chúa được. Ngày nay, nhiều người bỏ rơi con cái thiếu thốn, thí dụ con cái nhỏ không được đi học vì thiếu tiền học, mà dâng cúng vào Đền thờ cũng là sai lầm lớn. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng chúng ta phạm luôn : Có gia đình con cái yêu thương nhau, nhưng cha mẹ cấm không cho chúng lấy nhau, để chúng khổ sở thậm chí nhỡ nhàng hay tự tử, chỉ vì còn họ xa 4 hay 5 đời, hay “hạ kế”, thấp vai cao vai … Con cái được tự do lấy nhau là luật Thiên Chúa, còn thượng kế hạ kế là luật loài người. Không phải là truyền thống ấy sai hẳn, có cái chắc chắn là không được ở trên luật Chúa.

Trong đời sống chúng ta có rất nhiều điều như thế, làm khổ nhau, là gánh nặng đè lên đầu lên cổ nhau. Ta nên rà lại các truyền thống tiền nhân của ta mà đánh giá lại, rất nhiều cái tốt cần duy trì nhưng cũng có nhiều cái lạc hậu, nhiều khi sai lầm, nhất là đặt lên trên lề luật Thiên Chúa, chúng ta cần uốn nắn hay bỏ đi. Phải, mỗi khi gặp một điều liên quan đến truyền thống người trước, chúng ta phải tự hỏi : Truyền thống này có từ xa xưa, thật là rất đáng tôn trọng, nhưng có thể ngày trước thì rất hay còn ngày nay không biết có hợp nữa không. Nếu còn hợp và còn ích lợi tốt thì ta kết hợp với lề luật Thiên Chúa mà duy trì ; bằng không phải bỏ đi, coi như một kỷ niệm xưa đã tốt. Ngược lại, nếu ta thấy truyền thống ấy trái với lề luật của Thiên Chúa, thì trước hết ta còn có thể giữ được phần thích hợp thì là tốt, bằng không cũng phải bỏ đi, bởi vì luật Thiên Chúa cao hơn, bảo đảm lợi ích con người toàn diện.

Đức Giêsu không đến để phá bỏ truyền thống tốt lành của cha ông. Người đến để kiện toàn. Nhưng khi người ta lợi dụng truyền thống để đi ngược lại lề luật Chúa để ích kỷ mưu lợi cho mình, thiệt hại cho người khác, thì đã là gian ác rồi đấy. Lấy truyền thống mà làm khổ con người, lấy truyền thống mà làm hại con người, lấy truyền thống mà vượt lề luật Chúa là không được. Mọi sự phải là để phục vụ tốt con người. Lời Đức Giêsu dạy có phải là một sự giải phóng không.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi