Tại sao phải làm dấu Thánh Giá?

Ngày đăng:28-05-2014 |6:52 PM | 5725 Lượt xem

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

 

Nhân danh, có nghĩa là “lấy” tên, lấy “danh” của ai mà làm việc gì. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Đây là lấy tên Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần mà làm việc gì, thí dụ đọc kinh cầu nguyện. Và khi lấy tên Thiên Chúa mà làm, thì phải làm cho tốt, làm đến nơi đến chốn, nghĩa là phải làm theo lời Chúa dạy, theo tinh thần của Chúa. Thí dụ trước khi ăn cơm, ta làm dấu Thánh giá, nghĩa là ăn uống nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, thế thì phải ăn cho tốt, ngồi ngay ngắn lễ phép trước mặt cha mẹ chẳng hạn, không được ăn tham, mà ăn cho văn minh phải đạo, gắp thức ăn cho phải (đừng gắp bừa không nghĩ đến người khác, có 4 miếng gắp 3 là không được), đầu bữa phải biết mời, ăn xong phải biết xin phép thôi, muốn ăn thêm bát cơm phải xin, đưa hai tay mà lấy. Cũng phải biết ơn Chúa có được của ăn, và nhớ đến những người đói không có cơm ăn. Ăn nhân Danh Chúa thì phải thế. Nhân danh Chúa còn có nghĩa là cậy nhờ vào quyền năng Chúa nữa, thí dụ Phê-rô lấy Danh Chúa mà chữa người bại liệt ở Cửa Đẹp, hay các tông đồ trừ ma quỷ. Nay thường xuyên ta cũng phải cậy nhờ Danh Chúa, nghĩa là quyền năng của Chúa để cứu chữa ta những khi gian nan khốn khó phần xác, nhất là phần hồn. Không được kêu Danh Chúa theo thói quen nhưng có ý thức và hết lòng tin cậy.

Vì vậy, khi đọc kinh, phải đọc nhân Danh Chúa, nghĩa là ngồi, đứng nghiêm trang, đọc rõ rang, chăm chú vào ý nghĩa của câu kinh mình đọc và cầu nguyện thành thực hết lòng mình, không đọc như vẹt, ê a bừa bãi, đọc mà không suy, phải miệng đọc lòng suy. Chúa bảo : Không phải cứ lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời. Đọc kinh phải đọc với trí, với lòng mình mới được.

Quan trọng hơn nữa, làm dấu Thánh giá là việc tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi cách ngắn gọn, rõ ràng nhất. Mầu nhiệm Ba Ngôi được dài trải trong kinh Tin Kính và trong cử hành phụng vụ nằm gọn trong dấu Thánh Giá mà ta làm.

Vì vậy, dấu Thánh Giá khi ta làm với tất cả ý thức của lòng tin và sự xác tín sẽ là một lời ca tụng Chúa Ba Ngôi, một sự chúc lành của Thiên Chúa và cũng một lời cầu nguyện, cầu xin của chúng ta.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi