Một vị thánh

Ngày đăng:10-05-2014 |2:59 AM | 1374 Lượt xem

Một vị thánh "nhỏ bé đi, nhỏ bé đi, nhỏ bé đi..." bởi vì "nguyên tắc đầu tiên của sự thánh thiện" là "khiêm nhường để Chúa lớn lên", Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tuyên bố trong Thánh Lễ sáng nay, ngày 9 tháng 5 năm 2014 tại nhà nguyện thánh Mác-ta.

Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài đọc thứ nhất kể về việc trở lại của Thánh Phaolô (Cv 9,1-20) : "Chúa Ki-tô đã chọn Saul, một người bách hại Giáo Hội, cho ông cảm thấy sức mạnh của Ngài nơi mình". Saul "sẽ trở thành người mù và trở thành như một đứa trẻ : ông vâng lời... đó là một cuộc sống khác".

 

Sự khác biệt giữa các anh hùng và các vị thánh

"Nguyên tắc đầu tiên của sự thánh thiện : Chúa Kitô phải lớn lên còn chúng ta phải nhỏ lại... khiêm nhường để Chúa lớn lên. Một vị thánh "nhỏ bé đi, nhỏ bé đi, nhỏ bé đi..."

Paul "đã kết thúc cuộc sống của mình với một nhóm nhỏ bạn bè ở Roma". "Một buổi sáng, những người lính tới nhà ông, họ đã bắt mang ông đi và chặt đầu. Thật đơn giản. Một con người vĩ đại, đã đi du lịch khắp thế giới, kết thúc như thế đó".

"Sự khác biệt giữa các anh hùng và các vị thánh, đó là làm chứng, là theo gương Chúa Giêsu Kitô. Đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô, đường thập tự". "Đó là đường nên thánh : "vác thập giá mình hàng ngày, thập giá đời thường, thập giá giản dị và để Chúa Giêsu lớn lên".

Ai không để cho mình được "hoán cải con tim trên đường theo Chúa Giê-su"; ai "không đi theo con đường đó", sẽ không trở thành thánh.

"Nhiều vị thánh lớn kết thúc một cách khiêm nhường", Đức Thánh Cha đã giúp ghi nhận : "Tôi nghĩ rằng những ngày cuối cùng của Thánh Gioan Phaolô II... Chúng ta đã nhìn thấy tất cả. Ngài không thể nói, người vận động viên vĩ đại của Thiên Chúa, chiến binh vĩ đại của Thiên Chúa kết thúc như thế đó : chết dần bởi bệnh tật, khiêm nhường như Chúa Giêsu. Đây là hành trình của sự thánh thiện của những người vĩ đại".

 

Không ai có thể tự thánh hóa chính mình

Nếu tất cả mọi người đều là tội nhân, "làm thế nào Giáo Hội có thể thánh thiện?" Đức Thánh Cha đã tự hỏi như vậy. "Giáo Hội là hiền thê của Chúa Giêsu Ki-tô. Chúa Ki-tô yêu Giáo Hội, người thánh hóa Giáo Hội mỗi ngày qua hy lễ Thánh Thể".

Cũng vậy, những người đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy "tự thánh hóa mình qua sự quy thuộc trọn vẹn vào Giáo Hội", là "con cái của Giáo Hội", họ được thánh hóa bởi "Mẹ Giáo Hội , bằng tình yêu, và bởi các bí tích của vị Hôn Phu của Giáo Hội".

Trong thực tế, "là thánh, không phải là như các nhà tu khổ hạnh (Ấn Độ) hay đại loại như thế... Không! Không phải như vậy! Sự thánh thiện là một món quà từ Chúa Giê-su cho tặng cho Giáo Hội của Ngài. "

Để chứng minh điều ấy, Chúa Ki-tô "đã chọn những người mà qua họ sự thánh hóa của Thiên Chúa là rõ ràng... để cho thấy rằng chính Chúa là người thánh hóa, vì không ai có thể tự thánh hóa chính mình, không có phương pháp để trở thành một vị thánh".

Trong Tin Mừng, chúng ta tìm thấy một số thí dụ về "việc thánh hóa rất rõ ràng" : "Ma-đa-lê-na, người mà Chúa Giêsu đã đuổi bảy quỉ; Mát-thêu, một người kẻ phản bội người dân của mình và lấy tiền để cung cấp cho những người La Mã; Gia-kêu..."

 

Dịch từ ZENIT bản tiếng pháp của Helen Ginabat

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi