Bí quyết xét mình... cho các ông chồng

Ngày đăng:06-07-2015 |8:07 PM | 982 Lượt xem

BÍ QUYẾT XÉT MÌNH

Một ông nọ, mỗi khi xưng tội, ông kể hết các tội đã phạm một cách chi tiết.

Cha giải tội ngạc nhiên hỏi:

- Ông làm thế nào mà nhớ hết các chi tiết tội như thế?

Ông trả lời:

- Thưa cha, con chẳng nhớ gì cả, nhưng vợ con kể lại.

Cha hỏi tiếp:

- Thế làm cách nào để bà kể lại tội cho ông nghe?

Ông tỉnh bơ:

- Thưa cha, trước khi đi xưng tội, con chọc cho bà ấy tức lên, thế là bà ấy liền kể vanh vách các tội của con.

Cha xứ: Lạy Chúa tôi!!!

(lượm)

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi