SGP, Q.4, B.3 : Lời đã nên bánh

Ngày đăng:12-09-2014 |5:06 PM | 3182 Lượt xem

Chương 2

Lời đã nên bánh

1 - Thiên Chúa đầu tiên nói Lời Người trong lương tâm. Rồi Người nói qua các Tiên tri để dẫn dắt dân Người tiến tới. Trong những ngày sau này, chính Ngôi Lời đã nhập thể để nói Lời Thiên Chúa. Và khi Người về trời, Ngôi Lời đã nên Bánh để ở lại với chúng ta nuôi dưỡng dạy dỗ ta.

Bằng một lời, Người đã giao quyền cho môn đệ Người làm cho bánh trở nên Máu Thịt Người. Lời đã thành Bánh. Lời Thánh đã thành Bánh Thánh.

2 - Mỗi khi Linh mục trong Thánh lễ Mi-sa, sau khi úp tay lên lễ vật khẩn cầu Thánh Linh đến, mà đọc lời thay mặt Chúa thì Bánh trở nên Mình Máu Thánh Chúa, Lời như vào Bánh, như thể Thần Linh đưa Ngôi Lời nhập vào hình Bánh như xưa Ngôi Lời vào trong lòng Đức Ma-ri-a. Ngôi Lời thành Bánh để ở giữa chúng ta, hơn thế ở trong chúng ta, biến đổi ta dần dần thành chi thể Người.

Con cần hình dung lại toàn bộ tiến trình, những biện pháp Thiên Chúa đã dùng để nói với ta, để thực hiện chương trình Người. Từ trong lương tâm, đến Lời qua các Tiên tri, rồi Ngôi Lời nhập thể, nay là Ngôi Lời thành Bánh, đây là đỉnh cao, cao vút của cả một chuỗi biện pháp yêu thương trong mầu nhiệm cứu độ.

Con cần nhìn vào sự việc theo viễn giới chuỗi, một chuỗi tiến tới, một tiến trình, một quá trình, theo viễn giới lịch sử.

Con cần thấy việc Lời thành Bánh là đỉnh cao của một chuỗi tiến trình. Từ đỉnh cao này sẽ tỏa ra muôn vàn ảnh hưởng cứu độ yêu thương xây dựng Nước Thiên Chúa, con phải nghiền ngẫm trong lòng để hiểu hết tầm vóc của Bánh, hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ.

3 - Lạy Chúa vô hình đã tác tạo thế gian, Chúa đáng mọi người ca ngợi mọi sự lành Chúa Làm cho chúng tôi. Chúa săn sóc con cái Chúa cách âu yếm lạ lùng dường ấy, Chúa có những biện pháp diệu kỳ để nuôi dưỡng dạy dỗ con cái Chúa.

Thật là quá trí mọi loài, vì hơn hết cái gì khác, hấp dẫn cảm hóa được trái tim loài người và làm cho tình yêu bốc cháy và năng đến cùng Chúa để múc ở đấy nguồn ơn trọng đại thúc đẩy người ta hâm mộ mến Chúa.

4 - Ôi ! Nguồn ơn đáng ca ngợi ẩn mình trong bí tích, xin cho tôi nhận ra mầu nhiệm vô lường của Chúa yêu thương chúng tôi.

Ôi ! Đỉnh cao chót vót của lòng yêu thương ! Ôi ! Biện pháp tài tình tuyệt hảo để ở lại dạy dỗ nuôi nấng chúng tôi trên đường đi về Nước trời. Tôi cảm mến trí khôn ngoan vô lường của Chúa, lòng yêu thương không bờ bến của Chúa, phÐp t¾c quyỊn n¨ng v« biên cđa Chĩa, vì chỉ có tình yêu vô cùng mới nghĩ ra được biện pháp này. Xin đốt lòng tôi yêu mến Chúa hết sức, để đáp lại tình Chúa yêu tôi, xin cho tôi yêu mến Bánh Thánh và năng lĩnh nhận lấy để được Lời vào trong tôi và nuôi tôi.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi