SGP, Q.3, B.10 : Lời Chúa như mưa thiêng

Ngày đăng:10-06-2014 |2:20 AM | 1010 Lượt xem

Quyển ba, bài mười

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Lời Chúa như mưa thiêng

 

1 - Lời Chúa thì năng động, lời loài người thì yếu có thể sinh hiệu lực, cũng có thể vô hiệu và trống rỗng, nhưng Lời Chúa không như vậy.

Vì Lời Chúa là chính Chúa, Người là Ngôi Lời, và Ngôi Lời thì quyền năng.

Mưa xuống đất, thấm vào đất, làm hạt giống nẩy, mọc lên, đâm chồi trổ bông, kết hạt, Lời Chúa như mưa thiêng, tuyết tan, tưới cho đồng cỏ xanh tươi, cho ruộng đồng phì nhiêu. Lời Chúa cũng thế. Tiên tri I-sa-i-a đã bảo thế.

2 - Lời Chúa vào trong con, Thánh Linh hoạt động, ghé lòng con chăm chú nghe Lời, mở lòng con hiểu Lời, uốn lòng con theo Lời, nghiêng lòng con hoạt động sống theo Lời.

Tai thì nghe Lời, nhưng bên trong có Thánh Linh hoạt động trong con. Thánh Linh đi với Lời.

Lời Chúa có Thánh Linh nên tự mình có sức mạnh hoán cải đổi mới tâm hồn con, lòng con phải như ruộng được chuẩn bị để mưa thiêng thấm nhuần và sinh hoa trái.

3 - Mỗi lần con thấy tâm hồn khô khan, con hãy cầm lấy Lời Chúa mà đọc. Thánh Linh Chúa sẽ đưa Lời Chúa như mưa thiêng làm ẩm lòng con.

Con hãy nhận Lời Chúa như mưa thiêng, như tuyết tan cho hết sự cứng lòng, cho hết sự khô khan.

Đọc Lời Chúa, lòng con hãy được chuẩn bị đón Lời Chúa như đất khô đón mưa rào, như đồng cạn chờ tuyết tan : Con hãy mở cửa lòng con để nhận Lời, đừng như sỏi đá, nước mưa đến, không thấm vào được, chảy tuột đi hết.

4 - Phải vâng Lời Chúa.

Hãy tập bỏ ý riêng con và sẵn sàng đón nhận Lời Chúa mà tuân theo.

Không có gì mang nguy hiểm cho con bằng sự con đóng kín lòng con lại, bám lấy ý con.

Thực ra, bỏ ý riêng con, tuân theo Lời Chúa, đâu có phải là cố gắng phi thường đối với con. Con là gì, khi mà Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng Tối Cao, Đấng có Lời nói quyền năng sáng tạo, từ Lời Người mà sáng tạo ra vạn vật.

Chúa Giê-su đã hạ mình tuân theo Lời Chúa Cha, con lại bám lấy ý con không tuân Lời Chúa được sao?

Vậy con hãy chiến đấu chống chính những sai lầm của con, đừng để óc con sai lệch kiêu căng thống trị trong con mà bỏ qua Lời Chúa. Trái lại hãy biết hạ mình đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa như mưa thiêng thấm vào con, lòng con nẩy nở sinh hoa kết quả đẹp lòng Chúa hơn và sinh phúc cho con.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi