SGP, Q.3, B.17: Noi gương Chúa trong lời nói

Ngày đăng:31-07-2014 |3:48 AM | 1260 Lượt xem

Quyển ba, bài mười bẩy

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Noi gương Chúa trong lời nói

 

1 - Đọc Phúc Âm, con hãy đặc biệt chú ý đến Lời Chúa Giê-su đã nói để rồi con hãy noi gương mà nói như Chúa Giê-su.

Bất cứ ai suy nghĩ về những câu nói của Chúa Giê-su, sẽ thấy Lời Chúa rất trong sáng, rất dễ hiểu dễ nhớ, trong Lời Chúa có một chiều sâu thăm thẳm.

Lời Chúa như những viên ngọc sáng mang ấn tín riêng của Chúa, không thể nhầm được, thấy ngay, nhận ra ngay.

2 - Con hãy nghiên cứu các câu khác nhau, với môn đệ, với người thân, với đám đông, với kẻ ghen ghét mình v.v... Và rồi con hãy có tinh thần của Chúa mà nói năng với những người chung quanh con.

Phải nghiên cứu mới thấy rõ, nói là một nghệ thuật khó, nói đúng tinh thần Chúa Giê-su thì rất khó.

Nói đúng ra, con sẽ thấy phải có tinh thần Chúa mới nói được như Chúa.

3 - Có lúc Chúa đã trách móc kẻ sai lầm. Con hãy xem Chúa trách móc môn đệ ra sao, uốn nắn các ông thế nào, trách đám Pha-ri-siêu làm sao. Có những mức độ khác nhau nhưng bao giờ cũng rất chủ động, sâu sắc bình tĩnh.

Đôi khi kẻ ghét Chúa đặt bẫy làm hại Chúa, Chúa trả lời rất tài tình, thấy bẫy, tránh bẫy rất khéo, mà lại nhân dịp ấy đưa một nội dung sâu sắc mênh mông.

4 - Con hãy học cẩn thận một số chuyện đối thoại với Chúa, với Ni-cô-đê-mô, phụ nữ Sa-ma-ri... Chúa dùng mọi hoàn cảnh để dẫn cõu chuyện vào hướng căn bản, vào những vấn đề chính yếu sâu sắc, đặt người nói chuyện trước những vấn đề quan trọng, phải suy nghĩ về chiều sâu tâm hồn, mở ra những viễn giới bao la, khiến họ có dịp đi vào những giá trị đời đời.

Thế mà không thấy có gì là gò bó, là lên lớp dạy đời máy móc, nhưng bầu không khí rất thoải mái, tự nhiên, rất sống động.

Con hãy xem, hãy đọc, hãy nghĩ và tập như vậy.

5 - Chúng ta thường nói luôn, nói nhiều, nhưng ít khi chú ý đến tinh thần đạo của lời nói của ta, giả sử chúng ta có ai đạo đức tránh được gian dối, ô uế, thù hằn trong lời nói thế đã là khó lắm rồi.

Thực ra, ta còn cần đưa tinh thần Chúa vào lời nói bằng cách đặt một chất lượng Phúc Âm và câu nói. Lời có trọng lượng Phúc Âm, lời nâng cao con người, hướng về bầu không khí Nước Trời sản sinh ra nhiều giá trị đạo đức.

Nếu chúng ta nghiền ngẫm Lời Chúa và noi gương Chúa trong lời nói, nếu chúng ta để Lời Chúa thấm vào ta, ắt tinh thần Chúa phong cách của Chúa sẽ toát ra lời nói của ta.

Và như vậy một cách rất tự nhiên, không có vẻ lên lớp ai, không có kiểu dạy đời, nguyên tắc, đạo mạo, kẻ cả, nhưng rất thân mật, thẳng thắn, tự nhiên cởi mở.

Phải nói như Chúa, cần sống như Chúa, đúng hơn, sống với Chúa. Nói cho cùng gốc gác vấn đề bao giờ cũng là ở đấy.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi