SGP, Q.3, B.1: Lời và Bánh

Ngày đăng:06-04-2014 |7:41 PM | 1092 Lượt xem

Quyển ba, bài một

 Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Lời và Bánh

 

1 -   Tôi nhận thấy ở đời này có hai điều rất cần cho tôi, thiếu những điều ấy tôi không mang nổi cho có ý nghĩa gánh nặng của đời sống chật hẹp này.

       Tôi cần có lương thực và ánh sáng. Vì thế Chúa đã ban cho kẻ nghèo hèn cùng cực này Mình Thánh Chúa làm của nuôi xác hồn, và Lời Chúa như đèn soi lối tôi đi.

       Thiếu hai điều ấy tôi không thể sống có ý nghĩa được : Vì Lời Chúa là ánh sáng linh hồn, và Mình Thánh Chúa là Bánh Sống.

2 -   Hai điều ấy có thể nói là hai chiếc bàn đặt trong kho tàng Giáo Hội. Một chiếc là Bàn Thánh trên đấy để Bánh Thánh là Mình Thánh Chúa Giê-su Ki-tô.

       Trên chiếc kia là sách luật Chúa, sách ghi giáo lý dạy dỗ đức tin, vén chiếc màn cung thánh và đưa ta đến nơi cực thánh.

       Lạy Chúa tôi, tôi cảm tạ Chúa, Chúa là ánh sáng của ánh sáng đời đời, qua các Tiên tri các môn đệ và các tiến sĩ, Chúa đã ban cho tôi giáo lý của Chúa.

3 -   Tôi cảm tạ Chúa, lạy Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ loài người, và đã tỏ lòng yêu nhân loại, Chúa đã mở mắt tôi để tôi được thấy mầu nhiệm sâu thẳm của Chúa, tôi được hơn các Thiên thần, vì như lời thánh Phao-lô nói, kế hoạch Chúa bộc lộ cho chúng tôi là loài người rồi thì các Thiên thần mới được biết.

       Tôi cảm tạ Chúa vì ơn trọng ngàn trùng đã cho tôi lời là ánh sáng soi tối tăm yếu đuối vô vàn, vì ơn đã mở trí khôn tôi là kẻ hèn mọn mà được biết nhưng sự trên trời, biết bao kẻ thông thái ở dưới đất này không thể nghĩ tới được.

4 -   Hàng ngày trong Thánh lễ, có phần Lời và Bánh Chúa hằng dưỡng nuôi tôi, xin cho tôi ngày càng rõ ơn trọng đại, để tôi biết nỗ lực tham gia vào bữa tiệc Lời Chúa cũng như bữa tiệc Bánh Chúa đã dành cho tôi nhờ Giáo Hội Chúa.

       Bao lần tôi đã thờ ơ vì không hiểu giá trị của phần Lời này trong Thánh lễ Mi-sa, xin cho tôi thành tâm nhận ra lầm lỗi của tôi và quyết tâm từ nay đến cùng Lời Chúa với tâm hồn khao khát thành tâm chân thật.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi