SGP, Q.3, B.2: Chúa Con là Ngôi Lời Thiên Chúa

Ngày đăng:06-04-2014 |7:46 PM | 1064 Lượt xem

Quyển Ba, bài hai

 Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Chúa Con là Ngôi Lời Thiên Chúa

 

1 - Thánh Gio-an đã nói ngay đầu Phúc Âm của Người rằng : Từ nguyên thủy vối có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Ngôi Lời là Ngôi Hai, là Đức Chúa Con.

Ngôi Hai là Lời của Chúa Cha.

Trong Lời này, Chúa Cha thông cho hết bản chất mình, Ngôi Lời chứa đựng và biểu lộ Chúa Cha.

Chúa Cha đã nói với Chúa Con hết mọi sự, hết mọi sự của Cha đều là của Con, hết mọi sự của Con đều là của Cha. Lời ấy phong phú, quyền năng, sinh động, sáng tạo biết là dường nào.

2 - Lời trong đạo Chúa là quan trọng như vậy. Lời biểu lộ nội tâm. Lời phải trung thực, sáng tạo. Lời là một mầu nhiệm lớn.

Hỡi con, ước gì lời con nói lên lòng con, thông tâm hồn con đi, ước gì lời con có chất lượng của con, là sáng tạo mang ấn tín bản thân con, để người nghe nhận ra con trong lời con, cũng như trong Lời Chúa Ngôi Hai nhận ra được bản chất Chúa Cha.

Lời nói là con người.

Người ta bảo lời nói bay đi, nói xong bay đi là thôi, không phải thế đâu con, trước mặt Chúa, lời nói còn mãi đời đời.

Con sẽ phải phán xét về những lời con nói. Con hãy nói những lời sau này trước mặt Chúa con không phải hổ thẹn.

3 - Thánh Gia-cô-bê đã nói rằng : Ai thánh thiện thì phải thánh thiện trong lời nói. Ai giữ lời nói tốt được, người ấy thật là thánh thiện.

Mỗi khi con nói, hãy nghĩ đến Ngôi Lời, nếm mầu nhiệm của Lời trong đạo, nghĩ thế rồi hãy nói, để xứng đáng làm con cái của Ngôi Lời.

Ngôi Lời là mẫu mực của con, lời con hãy dựa theo mẫu mực của Ngôi Lời.

4 - Lạy Chúa tôi, Chúa đã nói một lời sâu thẳm, quyền năng, đến nỗi Lời ấy thành một Ngôi tồn tại vĩnh viễn, là Ngôi Thứ Hai, Con Chúa, thật là mầu nhiệm cao quá sức hèn mọn của tôi.

Xin cho tôi biết suy ngắm và thờ phượng Chúa trong mầu nhiệm Ngôi Lời Cực Thánh và để chúng tôi biết nói lời chúng tôi theo hình ảnh Chúa, để lời chúng tôi xác thực, lời mang chất lượng đời mình, lời tồn tại đẹp lòng Chúa luôn.

Lạy Ngôi Lời Cực Thánh, xin hãy trở thành mẫu mực sáng soi cho tôi, để tôi biết nói lời của tôi nói gương phúc đức của Người.

Ôi mầu nhiệm sâu thẳm về Lời, hãy lấy tia sáng mầu nhiệm mà soi cho tôi và hộ phù tôi trong lời nói của tôi suốt đời tôi.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi