SGP, Q.3, B.3: Thiên Chúa sáng tạo bằng Lời Người

Ngày đăng:06-04-2014 |7:53 PM | 1067 Lượt xem

Quyển ba, bài ba

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Thiên Chúa sáng tạo bằng Lời Người

 

1 - Hỡi con, con hãy suy ngắm về mầu nhiệm Thiên Chúa sáng tạo mọi sự bằng Lời Người. Chúa nói và mọi sự tồn tại. Chúa nói : Hãy có trời đất và có trời đất. Chúa nói : Hãy có ánh sáng, biển cả... và có ánh sáng, biển cả. Lời Chúa là lời sáng tạo.

Thiên Chúa sáng tạo mọi sự bằng Lời, bằng Ngôi Lời, bằng Chúa Con. Con hãy suy ngắm về quyền năng của Lời Chúa, đây là Lời có sức mạnh, có hiệu năng.

Lời Chúa là Ngôi Hai quyền năng cực thánh, Lời Chúa mang chất Thiên Chúa đầy lực sáng tạo.

2 - Lời loài người yếu đuối không sáng tạo được sự vật, nhưng không phải là không có năng lực gì, lời con có thể sáng tạo ra tình yêu, sự thân mật, có thể sáng tạo ra niềm vui, tiếng cười, tiếng hát. Con nói có khả năng xua tan u buồn trên khuôn mặt chán nản sầu khổ, có khả năng đánh tan hoài nghi, ngờ vực, ghen ghét, thù hằn. Con nói có thể tăng can đảm, mở lối vui sống cho người yếu đuối dốt nát.

Lời con cũng có thể là lời sáng tạo. Con có sáng tạo bằng lời.

3 - Nhưng lời con cũng có thể phá hoại. Con nói có thể làm cho người ta ghen ghét nhau, xa lánh nhau, chia rẽ đánh đập nhau. Con nói nơi đang có tình yêu, tình yêu có thể bị phá, nơi đương có sự thật có thể bị xuyên tạc, nơi đang vui vẻ xây dựng, con người có thể ngừng tay buồn chán.

Lời con người thành học thuyết có thể đảo lộn thế giới, về cái tốt cũng như cái xấu.

Như vậy lời con có thể thành một sức mạnh phá hoại. Con có thể phá hoại bằng lời.

4 - Con hãy suy ngắm về sự sáng tạo bằng Lời của Chúa, nghĩ về Lời Chúa quyền năng biết bao phong phú, bao sự tồn tại tốt lành, phì nhiêu, hân hoan, bình an.

Đấy là tình yêu lan ra, tình yêu muốn tạo thêm vật vui hưởng tình yêu của Chúa, Lời của tình yêu sáng tạo.

Con hãy ngẫm nghĩ đến lời của con, cần nó trở nên giống Lời Chúa. Mỗi khi nói con hãy nghĩ đến Lời Chúa, và mong cho lời con sắp nói được nên giống như Lời Chúa.

Mỗi khi nói xong, con hãy xét xem lời con giống Lời Chúa đến đâu, sáng tạo tốt lành bao nhiêu hay còn mang vết tích phá hoại thế nào.

Sẽ vui biết bao nếu lời con là lời sáng tạo, con sẽ được niềm vui của chính Chúa sáng tạo, con đã thành hình ảnh của Chúa sáng tạo.

Nhưng khốn cho con nếu lời con là lời phá hoại, ma qủy vốn làm như thế, và con trở thành con cái ma qủy.

Lời nói quan trọng như vậy, con hãy nói cho đúng phẩm giá con.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi