SGP, Q.3, B.4 : Thiên Chúa nói trong lương tâm

Ngày đăng:09-04-2014 |3:52 AM | 1105 Lượt xem

Quyển ba, bài bốn

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Thiên Chúa nói trong lương tâm

 

1 - Lời Chúa sáng tao ra vạn vật. Lời Chúa nói trong lòng con người. Hễ ai sinh ra là có tiếng Chúa trong lòng. Phúc Âm theo thánh Gio-an nói : ánh sáng Ngôi Lời chiếu sáng cho mọi người.

Có giới luật Chúa trong lòng, đấy là cái mà ta gọi là tiếng lương tâm, soi cho biết cách ăn ở đẹp lòng Chúa, xứng đáng với phẩm giá con người. Thánh Linh nói trong lòng người, Lời Chúa nói trong lòng, cơ sở thần học của đạo Tự nhiên là ở đấy.

Có nhiều người không tìm hiểu ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, coi thường đạo Tự nhiên thật là vô ơn với hồng ân bao la của Chúa, nhiều người nay được giáo lý Phúc Âm cao siêu cũng coi thường đạo Tự nhiên, thật là sai lầm tai hại. Bởi vì con người tội lỗi đã làm sai đạo Tự nhiên, làm cho có nhiều pha phôI lầm lỗi, mê tín dị đoan, nhiều người cho toàn bộ đạo Tự nhiên là xấu, là mê tín thật là lầm lớn.

2 - Con đừng quên ơn bao la là Lời Chúa nói trong lương tâm. Trước khi nhận phép Rửa tái sinh Lời Chúa trong lòng con người là đời sống nội tâm con người. Biết bao sự tốt lành đã nẩy sinh ra trên đời này nhờ Lời Chúa trong lương tâm. Bản thân con đã nhận được biết bao điều hay lẽ phải từ các thế hệ cha ông để lại, do Lời Chúa nói trong lương tâm mà xây dựng nên.

Con nhận được nhiều hơn con tưởng, lúc nào con hãy kiểm kê lời ăn tiếng nói, cách cư sử suy nghĩ, quan hệ xã hội của con mà xem, phần của đạo Tự nhiên quán xuyến đời con nhiều lắm, nhiều hơn con tưởng.

Con phải tạ ơn Chúa trong lương tâm, trong đạo Tự nhiên, mà con đã nhận được, thông qua giáo dục môi trường xã hội, truyền thống dân tộc.

3 - Tất nhiên cũng có nhiều sai lầm con người đã pha phôi vào. Con người tội lỗi đã làm sai lệch lương tâm ở điểm này điểm khác. Con cần xét mình lại theo ánh sáng Phúc Âm thấm nhuần, sửa đổi, nâng cao đạo Tự nhiên trong con.

Tất cả vấn đề là ở đấy.

4 - Từ nay nhìn cuộc sống quanh con, con hãy nhận ra Lời Chúa trong lương tâm người bên cạnh, xã hội quanh con, hàng xóm láng giềng, bạn thợ, bạn học của con, con hãy xem xét, phân tích, và tôn trọng quý mến Lời Chúa gieo vào lòng loài người trong đạo Tự nhiên. Tuy đây mới là bước đầu của chương trình Chúa, nhưng rất cần tôn trọng đừng khinh chê coi thường.

Điều này càng thúc bách con mang tinh thần Phúc Âm gieo vào đấy, để uốn nắn nâng cao tới tầm vóc đạo Phúc Âm. Đạo Tự nhiên là bước đầu, là đạo cấp một, cần lớn lên, cần được nâng cao lên, không được phép khinh chê coi thường.

Đạo Phúc Âm đến ghép vào đạo Tự nhiên như cành cam ghép vào thân bưởi đã ăn rễ vào đất mẹ, sức sống của cây ăn rễ vào đất mẹ rất phong phú dồi dào, cần được đưa vào mầm Phúc Âm cho sinh sôi nẩy nở nhiều hoa trái.

Con hãy nhận ra ơn thánh của Chúa trong lời nói với lương tâm, và cảm tạ Chúa hết lòng và cư xử đúng tinh thần Giáo Hội Chúa.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi