SGP, Q.3, B.5 : Thiên Chúa nói qua các tiên tri

Ngày đăng:14-04-2014 |4:26 AM | 1155 Lượt xem

Quyển ba, bài năm

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Thiên Chúa nói qua các tiên tri 

 

1 - Khi tội lỗi làm lương tâm con người sai lầm đi quá nhiều, con người khó tự mình thấy sự thật đầy đủ nữa. Thiên Chúa đã phải nói qua các Tiên tri để dạy dỗ loài người mong chờ ơn cứu độ. Lời Chúa được các Tiên tri nói thay mặt Chúa để vạch cho loài người biết tội mình mà cải quá, biết đường lối chân thật mà theo, biết Chúa thật mà phụng thờ.

     Loài người đã tiến lên rất nhiều nhờ các Tiên tri.

2 - Con cần đọc Lời Chúa trong các Tiên tri, con đừng tưởng đã có lời đạo Mới mà bỏ qua các Tiên tri.

     Thứ nhất là mỗi người chúng ta cần làm lại cho mình quá trình tiến triển của loài người từ đạo Tự nhiên đến đạo Mới, thế thì phải qua các Tiên tri. Từ khi có trí khôn, con cần thu lượm lấy mọi giá trị nhân loại đã trải qua, luyện lấy cho con, kế thừa lấy cái tốt, con không được đốt giai đoạn. Phải tiến nhanh nhưng không đốt giai đoạn. Con phải qua những giai đoạn ấy rất nhanh, trong vài chục năm con phải làm lại quá trình hàng triệu năm của con người về đạo, con phải đọc các Tiên tri và tiến lên.

     Thứ hai là đạo Mới chỉ có thể hiểu rõ khi đặt đỉnh cao của một quá trình tiến lên. Phải hiểu cũ thì rồi mới hiểu rõ ràng hơn. Đạo Mới ăn rễ vào đạo Cũ. Phải từ rễ đi lên.

     Thật ra không có điều nào trong đạo Mới của Chúa Giê-su mà đã không được tiên báo, chuẩn bị, có mầm mống từ trong đạo Cũ. Phải hiểu các Tiên tri mới hiểu được đạo Chúa Giê-su rõ ràng sâu sắc.

3 - Tất nhiên các Tiên tri chỉ là một giai đoạn, không có vấn đề theo đạo các Tiên tri, các Tiên tri cũng chưa hoàn toàn. Các Tiên tri giúp hiểu Chúa hơn mà thôi. Con đừng coi lời tiên tri như đích cùng.

4 - Các Tiên tri cũng nói với con để giúp con tiến lên tới Chúa. Con hãy đọc, học hiểu quá trình thời các Tiên tri, nhưng cần nhất là liên hệ đến con. Hãy để lời các Tiên tri âm vang trong lòng con và thúc đẩy con tiến lên, tiến tới, sửa đổi con, đổi mới con luôn hơn mãi.

5 - Con nên nhớ, con cũng là tiên tri, các Tiên tri xưa lấy Lời Chúa mà xét đoán thời cuộc, con cũng cần là tiên tri cho thời đại con. Con là tiên tri đạo Mới, tham gia vào chức năng tiên tri của Chúa Giê-su ở vị trí con là giáo dân, con đừng quên.

     Các Tiên tri sống với thời đại mình, lấy Chúa làm tiêu chuẩn mà xét đoán, vạch đường lối cho thời đại, uốn nắn thời đại, môi trường con sống, ngay chung quanh con cho hợp Lời Chúa, cho Lời Chúa được thể hiện dưới đất, quanh con, cũng như trên trời.

     Vậy con cần đầu tiên là phải hiểu thời đại con, sống với thời đại con và yêu, hiểu biết thời đại con.

     Đàng khác, con phải được thấm nhuần Lời Chúa, nắm vững Lời Chúa, yêu và hiểu Lời Chúa rồi cố gắng thể hiện Lời Chúa trong thời đại con, và làm cho người khác xung quanh con cũng cùng con thể hiện Lời Chúa trong thời đại.

     Đi đạo không chỉ là vấn đề linh hồn, đi đạo còn là vấn đề sống với thời đại, không tách ra khỏi thời đại được, và phải đem Lời Chúa ra mà thực hiện trong thời đại mình.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi