SGP, Q.3, B.6 : Ngôi Lời nhập thể nói với chúng ta

Ngày đăng:26-04-2014 |4:51 AM | 1065 Lượt xem

Quyển ba, bài sáu

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Ngôi Lời nhập thể nói với chúng ta

 

1 - Các Tiên tri chuẩn bị cho Chúa Giê-su. Khi tới giờ đã định Thiên Chúa sai Con Người xuống làm người. Ngôi Lời thành xác thịt để nói với chúng ta.

Chưa ai lên trời bao giờ để mà biết Thiên Chúa là gì, đời đời là gì, để nói cho ta hay, chỉ có Ngôi Lời từ nơi Thiên Chúa đến nói cho ta biết Thiên Chúa là ai, đời đời là gì.

Đấy là sứ mệnh của Ngôi Lời nhập thể, thế rồi Người dẫn ta tới nơi Thiên Chúa, nơi đời đời. Và vì thế đã cứu độ chúng ta. Như vậy một trong nhiệm vụ quan trong của Ngôi Lời nhập thể là nói cho ta biết những sự không ai có thể biết mà nói với ta được. Lời thì phải nói.

 

2 - Ngôi Lời chứa đựng toàn bộ những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúa Cha đã tự biểu lộ hoàn toàn trong Ngôi Lời. Ngôi Lời làm người nói cho chúng ta biết sự ấy. Quý báu thay ! Con cần thấy giá trị vô cùng của Lời Chúa Giê-su ở điểm này. Người đến bộc lộ Chúa Cha cho con. Đây là một việc không ai làm được ngoài Ngôi Lời.

Con cần đến với Ngôi Lời để biết điều tối hệ trọng ấy. Con hãy nghe Lời Người như chính Chúa Cha dặn.

Con thường chưa thấy đủ tầm quan trọng của lời trong đạo, đặc biệt khía cạch lời của Ngôi Lời. Con cần suy nghĩ lại và nhận định rõ tầm quan trọng vô cùng ấy đối với con.

 

3 - Con hãy noi gương Phê-rô xưa mà nói rằng : Lạy Chúa, chúng tôi bỏ Chúa mà đi với ai ? Chúa có những lời Cho sự sống đời đời.

Đây là lời hằng sống.

Lời loài người thường chỉ đúng một thời gian, cho một hoàn cảnh, ấy là chưa kể những kẻ nói quanh co, lừa đảo, man trá. Lời loài người dù đúng cũng chỉ cho ta đời sống đời này, ở mức độ đời này.

Lạy Chúa, Lời Chúa ban sự sống thần thiêng của Chúa, sự sống đời đời, Lời Chúa tồn tại đời đời. Trời đất qua đi, Lời Chúa không qua đi.

 

4 - Tôi khát khao lời bền vững, lời kiên cố, lời thân ái yêu thương. Lời Chúa là lời tình yêu muôn đời, Lời Chúa ban sự sống.

     Chúa đã dựng nên tôi khao khát vô biên, Chúa đã tạo trong tôi khả năng chức năng vô biên, trí tuệ hằng hướng tìm sự thật vĩnh viễn. Ngôi Lời xuống làm Người thì nói lời sự thật, lời tình yêu, lời hằng sống đời đời.

     Xin cho năng suy ngắm thấm nhuần lời Chúa.

     Xin Thánh Linh đưa lời Chúa vào trong tôi, khi tôi nghe hay đọc Lời Chúa, xin Thánh Linh mở lòng tôi đón hiểu Lời Chúa.

     Xin Thánh Linh đưa Ngôi Lời vào trong tôi, nói với tôi những lời đời đời, để tôi được sống dồi dào đời sống thần thiêng của Chúa, để tôi biết đường sự thật mà đi.

     Xin cho tôi năng ôn đi ôn lại lời Con Chúa, xin soi sáng cho tôi hiểu, xin tặng lòng mến yêu nhiệt thành để tôi mang ra thực hành trong đời tôi.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi