SGP, Q.3, B.7 : Tìm lời Chúa trong Thánh Kinh

Ngày đăng:07-05-2014 |1:59 PM | 1072 Lượt xem

Quyển ba, bài bẩy

Nuôi dưỡng đời sống công giáo 

Tìm lời Chúa trong Thánh Kinh

 

1 - Chúa hằng nói trong con bởi Thánh Linh, nhưng lương tâm loài người bị tội lỗi làm sai lạc, nhiều khi lấy lý mình làm Lời Chúa, hơn Lời Chúa, Lời Chúa bị át đi không nghe thấy nữa, nên Chúa vô cùng khôn ngoan đã phái Tiên tri rồi đã phái Con Người dạy dỗ cứu độ. Những sự ấy Chúa đã để lại trong Kinh Thánh cho con, là sách Lời Chúa để con tìm biết Lời Chúa đích thực.

     Thánh Kinh là Lời Chúa, trong đạo Cũ và đạo Mới. Thánh Kinh kể lại những việc vĩ đại Chúa đã làm cho loài người cho dân Chúa, những lời người dạy dỗ uốn nắn, mạc khải cho biết về Chúa, về kế hoạch Người, về đường lối Người, về mục đích Chúa muốn ta đạt tới.

2 - Con phải năng đọc Kinh Thánh để thấy rõ những việc Chúa đã thương làm cho con người, nhờ đấy thấy lòng nhân lành chúa vô bờ bến, thấy quyền năng Chúa vô biên, thấy chính chúa đã bộc lộ phần nào cho ta công việc của Người và Lời Người.

     Từng trang một, từ trang nọ sang trang kia, con thấy rõ lòng yêu thương của Chúa dẫn dắt dân Người, qua bao gian truân thử thách, qua bao lỗi lầm sai phạm, Chúa yêu dân Chúa đến thế nào, và vì thế Chúa kiên trì đến thế nào.

     Điều này sẽ nâng đỡ đức tin cho con, niềm trông cậy của con và nhất là khởi động tình yêu của con. Lịch sử dân Chúa cũng như lịch sử bản thân con, cũng bao gian truân khổ ải, bao lầm lỗi tội tình, Chúa quyền năng vẫn giữ gìn con, Chúa yêu thương vẫn dắt dìu con, Chúa từ bi vẫn thứ tha cho con, và con tiến được đến như ngày nay.

3 - Con hãy đọc Thánh Kinh, lịch sử dân Chúa bộc lộ cho con biết Chúa, lịch sử dân Chúa cũng cho con biết Chúa, và con cũng như dân Chúa cuối cùng tiến tới Chúa Giê-su để được cứu độ.

     Thánh Kinh là một lịch sử một tình yêu của Thiên Chúa toàn năng. Con hãy để lòng con thấm nhuần lịch sử ấy để rồi con liên hệ đến lịch sử của con mà đừng cứng lòng như dân Chúa xưa nữa, nhưng vâng theo Lời Chúa để được cứu độ.

     Con sẽ tránh được lỗi lầm ghi đầy sách Thánh, để tránh được những hình phạt cũng ghi đầy sách Thánh.

     Con sẽ thấy rõ đường lối Chúa mà tuân theo.

4 - Lời Chúa, đường lối Chúa trong Thánh Kinh sẽ thành tiêu chuẩn cho con đi trên đường đời con, Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng là tiêu chuẩn soi sáng lòng con nhận ra Lời Chúa khắp nơi quanh con, thứ nhất là trong lương tâm con xem cái gì là đích thực là đúng, cái gì là sai lạc, là của tà thần gian dối xui khiến.

     Thánh Kinh cần cho đời con như thế. Con hãy năng đọc để tâm trí con được nuôi dưỡng mà được sáng, được mạnh, được đầy yêu thương và được sống đời đời.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi