SGP, Q.3, B.9 : Lời Chúa đặc biệt trong Phúc Âm

Ngày đăng:24-05-2014 |4:56 AM | 923 Lượt xem

Quyển ba, bài chín

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Lời Chúa đặc biệt trong Phúc Âm

 

1 - Phúc Âm hiện nay là sách kể lại cuộc đời, thân thế, công việc làm, tính tình, lời nói của Chúa Giê-su.

     Chúa Giê-su đã qua trên thế gian, sự có mặt của Người đã in sâu vào lòng môn đệ Người, Lời Người nói vang động trong trái tim môn đệ Người và những điều họ trông thấy, tay họ sờ thấy, tai họ nghe thấy, họ đã thuật lại để chúng ta tin và được sống.

     Thánh Linh đã dẫn dắt họ viết lại để lưu truyền cho ta chính Chúa Giê-su họ đã biết, đã yêu mến và đã cứu độ họ, khiến Người đã viết lại, là những người rất bình thường và hình ảnh Chúa Giê-su đã rất thống nhất, sống động. Thánh Linh bảo đảm sự trung thực của họ.

2 - Con muốn noi gương Chúa Giê-su. Muốn noi gương Chúa Giê-su mà không đọc Phúc Âm để biết Người thì noi gương thế nào được. Thường giáo dân chúng ta thuộc một ít kinh, nhiều kinh, biết vài ba mẩu chuyện về Chúa Giê-su, mấy ngụ ngôn, như thế không đủ để noi gương Chúa được.

     Con cần biết Chúa sống thế nào, sinh ra, lớn lên, lam làm, đi lại, ăn uống, giao dịch, nghỉ ngơi, nói năng v.v... thế nào, thế thì đến lần con mới căn cứ vào đấy mà noi gương được.

     Chúa đối xử với người nghèo thế nào, người giàu thế nào. Người khỏe, người ốm thế nào ? Người tốt, người xấu thế nào... con phải biết thì mới noi gương được.

     Con cần đọc và ngẫm nghĩ cách Chúa thương người tội lỗi, người tàng tật, người nghèo khổ, cách Chúa đấu tranh chống lại bọn giả hình, quyền thế, đè đầu cưỡi cổ người khác.

     Con cần đọc để biết quan hệ của Chúa Giê-su với Chúa Cha, với các môn đệ, tâm tình Người, cũng như quyền năng của Người.

     Chẳng thế con làm sao mà noi gương được. Phải biết gương thì mới noi gương được, không biết gương thì noi làm sao ?

3 - Hơn thế, con cần đọc, lắng nghe đọc, suy nghĩ, nguyện ngắm trong im lặng tâm hồn, để hình ảnh chúa Giê-su in vào trong con. Từng nét một, để tâm tình Chúa Giê-su thấm vào trong con, từng nét một.

     Con cần đọc để Chúa thấm dần vào con, con sẽ lặp trong con hình ảnh Chúa Giê-su yêu mến, để rồi con căn cứ vào đấy mà sống, dựa vào đấy mà sống, để Chúa sống trong con giúp con thực hiện lại tinh thần Người trong đời con, ngày nay, trong mọi việc của đời con.

     Con hãy đọc, trang một, câu một, vừa đọc vừa cầu nguyện. Và Thánh Linh sẽ hoạt động trong con uốn nắn con trở lên giống Chúa Giê-su.

4 - Thánh Phao-lô đã dạy, hãy có tâm tình của Chúa Giê-su. Vậy con phải chăm lo đọc Phúc Âm để biết tâm tình của Chúa Giê-su rồi để có những tâm tình như Chúa Giê-su. Không đọc Phúc Âm thì làm sao biết tâm tình Chúa Giê-su thế nào mà tu luyện cho mình được ?

     Hãy đọc, không những con sẽ học biết, mà chính Chúa Giê-su đã đến trong con, Thánh Linh sẽ đưa Người đến, chính Người sẽ dùng Thánh Linh quyền năng của Người mà tái tạo con trở lên giống như Người.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi