SGP, Q.4, B.1 : Mình thánh Chúa Giê-su rất cần cho linh hồn trung tín

Ngày đăng:02-09-2014 |2:33 AM | 3085 Lượt xem

Quyển Bốn

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Bánh thánh tăng cường nội tâm

Bài một

Mình thánh Chúa Giê-su rất cần cho linh hồn trung tín

1 - Lời môn đệ :

Lạy Chúa Giê-su, linh hồn trung tín tràn ngập sung sướng vì được dự Tiệc Thánh Chúa trong đó thức ăn là chính Chúa, người bạn tình yêu độc nhất và là đối tuợng tượng quý giá của các khát vọng ấy.

Ôi ! êm ái cho tôi biết mấy nếu được đẫm lệ yêu mến trước mặt Chúa, được lấy nước mắt rửa chân Chúa như Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Lòng sốt sắng kia ở đâu ? Suối lệ thánh kia ở đâu?

Hẳn thật trước mặt Chúa và các Thiên thần, lòng tôi phải bốc lửa sốt mến và tiêu tan vì vui mừng. Vì thực Chúa có mặt trong bí tích, ẩn mình trong bí tích.

2 - Vì mắt tôi không thể chịu nổi tia rực rỡ của ánh sáng cực thánh, nên Chúa đã ẩn mình dưới tấm màn bí tích để ở giữa chúng tôi là kẻ yếu hèn.

Vậy đây là chính Mình Máu Thánh Chúa tôi, Đấng mà Thiên thần phụng thờ trên trời.

Các Thiên thần thì thấy Chúa nhãn tiền, mặt giáp mặt, không có màn nào che khuất, còn tôi thì chỉ trông thấy qua mắt đức tin trong mầu nhiệm, như có màn che, như ở trong gương.

3 - Tôi phải bằng lòng với ngọn đuốc đức tin này và dõi theo ánh sáng ấy cho đến khi bừng sáng bình minh của ngày bất diệt các hình bóng sẽ tiêu tan.

Khi ngày hoàn thiện ấy đến, sẽ không còn dùng bí tích nữa. Việc cử hành bí tích sẽ ngưng, các vị chân phúc trong vinh quang thiên quốc không cần đến sự hộ phù nữa.

Hiện nay tôi còn sống ở trần gian này, tôi phải bền lòng kiên nhẫn, khắc phục ý tôi  theo thánh ý Chúa.

Tôi tin theo những điều các thánh đã tin, hy vọng những điều các ngài đã hy vọng và nhờ ơn Chúa tôi tin tưởng sẽ tới nơi các ngài đã tới, ở đấy, bấy giờ tôi sẽ được thấy Chúa như Chúa thấy tôi vậy.

Ngày ấy tôi tới bến, sẽ thấy mặt Chúa giáp mặt, hết màn che.

Tôi noi gương các ngài sống trong đức tin cho đến ngày ấy, niềm an ủi tôi là Mình Máu Thánh Chúa, sự hộ vực tôi, thức ăn nuôi dưỡng tôi là Mình Máu Thánh Chúa thức ăn đi đường về trời.

Tôi là lữ hành cần lương thực đi đường. Mình Máu Thánh Chúa là lương thực của người lữ hành về trời, là của ăn đàng của tôi, Mình Máu Thánh Chúa cần cho tôi trên đường lữ hành của tôi.

Tiên tri Ê-li-a xưa trên đường đi núi Ho-rép là lữ hành mệt nhọc nhưng được Chúa ban lương thần đã mạnh mẽ một mạch tới nơi. Tôi nay cũng là lữ hành nhưng còn mang nặng sứ mệnh đưa mọi sự về với Chúa khi đi trên đường đời, cuộc lữ hành biết bao khó khăn, tôi sao lại dám ví mình với Ê-li-a. Vậy tôi còn cần Chúa ban lương thực cực thánh biết mấy.

Xin hãy thương tôi trong sứ mệnh của tôi mà ban lương thực bổ sức cho tôi.

Tôi cảm tạ Chúa, vì trong bữa Tiệc thánh này có các Thiên thần cùng dự, Chúa đổ hoan lạc xuống giáo dân, Chúa cho chúng tôi say sưa Chúa cứu độ với tất cả niềm vui trên trời.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi