SGP, Q.4, B.3 : Này là mình ta bị nộp vì chúng con

Ngày đăng:26-09-2014 |2:25 AM | 3230 Lượt xem

Bài 3

Này là mình ta bị nộp vì chúng con

 

1 - Chúng ta đã nói về Bánh Thánh là phép Mình Thánh Chúa. Đây là Mình Chúa Ki-tô, Ngôi Lời đã nên Bánh. Nhưng ta không được quên rằng : đây là mình Chúa đã bị nộp vì chúng con. Đây là Máu Ta sẽ đổ ra vì chúng con. Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta.

Không được nói suông là Mình Chúa mà thôi, trong đêm Người bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy Bánh và Rượu, và nói : Đây là Máu Ta sẽ đổ ra vì chúng con. Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta.

Bánh Thánh, Rượu Thánh là để kỷ niệm, làm lại để nhớ Chúa Giê-su bị nộp vì chúng ta, đã đổ máu vì chúng ta.

Bánh Thánh kỷ niệm Thánh giá, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su.

Biết Mình sắp bị bắt, và sẵn sàng chết để cứu độ ta, sẵn sàng hiến dâng Mình trên cây Thập giá, Chúa Giê-su đã lập phép Mình Thánh để nối lại tình yêu Người khi Người bị chết và rời bỏ chúng ta, để rồi vẫn ở lại với chúng ta.

2 - Vì vậy, hỡi con, con phải suy, không phải Ngôi Lời thành Bánh đơn thuần. Ngôi lời đây đã nhập thể đã chết và nay thành Bánh để kỷ niệm và thực hiện cuộc khổ nạn trên Thập giá của Người, cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ mà bây giờ Bánh Thánh tiếp tục thông cho chúng ta.

Hơn thế nay Ngôi Lời đã về trời trong vinh quang, sau khi sống lại. Bánh Thánh là Mình Chúa đã sống, đã chết, đã sống lại, đã lên trời, nay lại có mặt để tiếp tục việc cứu độ chúng ta, việc cứu độ đã đạt đỉnh cao ở Thập giá cho đến ngày Người trở lại.

3 - Phép Mình Thánh như vậy là một với cây Thập giá, là một mầu nhiệm, cùng là một mầu nhiệm tiếp tục.

Mỗi lần đến cùng phép Mình Thánh con hãy nhớ đến điều này, không những nhớ rằng đây là Mình Chúa Ki-tô mà nhớ rằng đây là Mình Chúa Ki-tô bị nộp vì con, chết vì con, đổ máu vì con, đã sống lại và nay ở cùng con.

Con hãy tâm niệm tình yêu không cùng của Chúa Ki-tô đối với con, Chúa đã yêu con đến thế đấy, Chúa để lại phép Mình Thánh để nhắc cho con tình yêu con đến thế đấy.

Chúng ta có một Thiên Chúa yêu chúng ta đến thế đấy.

4 - Lạy Chúa Giê-su, mỗi lần nhìn thấy Mình Thánh Chúa, tôi cảm thấy Chúa yêu tôi đến thế nào. Đây chính là Mình Chúa đã vác Thánh giá. Đây Mình Chúa đã bị đóng đanh, hai tay rang rộng ra như muốn ôm lấy tôi đây.

Đây là Mình Chúa đã đổ hết máu vì tôi đây. Hơn thế, lạy Chúa, mỗi lần tôi nhận Mình Thánh Chúa vào lòng, như vậy không phải Chúa chỉ nhắc cho tôi từ bên ngoài, mà Chúa nhắc cho tôi từ bên trong, từ đáy lòng tôi.

Tôi xin Chúa cho tôi được thấm sâu tình yêu Chúa, nhận thức được Chúa yêu tôi đến thế nào, nhận thức không những bằng óc tôi, mà bằng toàn thân tôi, bằng tim tôi, thấu tới mọi gân cốt thớ thịt tôi.

Xin cho toàn thân tôi trí khôn tôi linh hồn tôi cảm thấu được  tình Chúa yêu tôi đến cùng như vậy, để rồi tôi yêu mến Chúa đền đáp lại trong muôn một mối tình thâm sâu của Chúa đối với ta.

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi