SGP, Q.4, B.4 : Phép Mình Thánh là giao ước mới ký kết trong Máu Chúa Giê-su

Ngày đăng:03-05-2015 |5:02 PM | 3138 Lượt xem

Bài 4

Phép Mình Thánh là giao ước mới ký kết trong Máu Chúa Giê-su

1 - Trong đạo Chúa, luôn nói đến giao ước. Chúa giao ước với loài người đã bảo đảm cho loài người hồng ân Chúa ban, cho loài người thêm vững tin.

Trong đạo Tự nhiên đã có lời hứa cho nguyên tổ rồi có giao ước với Nô-ê. Trong đạo Cũ có lời hứa với Ab-ra-ham và lời giao ước với Mai-sen. Trong đạo Mới là lời hứa và giao ước của Chúa Giê-su.

2 - Ông Ab-ra-ham được chọn làm cha một dân. Nhưng ông không có con, mà đã già. Nhưng ông tin lời Chúa và đó là sự vĩ đại của ông.

Ông Mai-sen đưa dân ra khỏi Ai cập. Dân thì ô hợp làm sao thành một dân lớn mang một sứ mạng cao cả được. Chúa giao ước với ông. Ông tin và ông làm cho dân ông tin, và đấy là phúc và là sự vĩ đại của ông và dân ông.

Chúa Giê-su cùng đưa vào đất mới trời mới, sẽ có một dân mới là Giáo Hội. Chúa giao ước với ta, chúng ta mà tin thì sẽ là phúc cho ta và là sự vĩ đại của ta.

Vấn đề giao ước là như thế, ta có tin không ? Tôi có sẵn sàng giao ước với Chúa không ? Chúng ta có tán thành ký kết vào giao ước mà Chúa đã ký rồi chăng ? Có tán thành giao ước thực không ?

3 - Mai-sen đã lấy máu súc vật mà giao ước. Chúa Giê-su lấy chính máu mình đổ ra trên Thập giá, nay được biểu hiện trong màu nhiệm bằng Máu Thánh của Người trong lễ Mi-sa dưới hình rượu.

Đây là máu giao ước, giao ước này ký trong Máu Chúa. Mỗi lần đi lễ, tôi có nhớ đến giao ước này không ? Có nhớ lễ là một giao ước không ? Chúa ký rồi đấy, ký bằng máu, tôi có tin, có tán thành, có ký không ?

Chúa giao ước hứa Giáo Hội trường tồn, hứa đời sống lại vinh quang, thắng Sa tan lập Nước Chúa thành công, hứa Trời mới đất mới, hứa và đã đổ máu ra mà giao ước, tôi có tin, có công nhận, có ký không ?

4 - Ký thì uống máu ăn thề. Tán thành thì phải giao ước. Chúa giữ phần Chúa, ta phải giữ phần ta, phải là giữ luật Chúa thực hành Lời Chúa, xây dựng Nước Chúa trong mình, quanh mình, cùng với Giáo Hội một cách tổ chức trong Giáo Hội và giữa trần gian.

Con hãy ngẫm nghĩ về giao ước mới, cao trọng bội phần hơn giao ước xưa ký trong trong máu súc vật.

Xưa, trong đạo Cũ, đã có giao ước, rõ ràng là Chúa đã thi hành đúng. Đã có đất cho dân Chúa, giai đoạn ấy đã hoàn thành. Bây giờ sang giai đoạn mới, với giao ước mới, với ta.

Con có tin vào giao ước mới này không ? Tự con phải tìm hiểu, phải thấy, phải quyết định.

5 - Lạy Chúa là Chúa tôi, xin Chúa ban phát những ơn êm dịu cho con cái Chúa, để tôi được hiểu ơn bao la Chúa đã đoái thương dùng giao ước của Chúa mà cấp cho chúng tôi.

Xin hướng lòng tôi về Chúa, xin thức tỉnh tôi, để tôi hiểu thế nào là giao ước Chúa đã ký kết với tôi, ký trong chính Máu Chúa.

Xin giãi ánh sáng Chúa, vào con mắt nội tâm tôi, để tôi nhìn thấy bí tích Mình Máu Chúa và tin vào bí tích giao ước này cách sáng suốt vững vàng. Vì công cuộc này là do tình yêu của Chúa, Chúa thương yêu tôi vô cùng đã đoái thương giao ước cùng tôi, để nâng đỡ niềm tin của tôi, xin hãy thêm sức cho tôi để tôi giao ước với Chúa và thi hành giao ước ấy.

Xin cho tôi tin vào lời giao ước và giữ phần giao ước của tôi.

Xin cho tôi yêu mến Mình Máu Chúa, tôi năng lĩnh nhận, uống máu ăn thề, giữ vững lời thề. Bởi vì về phần Chúa bao giờ Chúa cũng giữ lời Chúa giao ước, Chúa luôn trung tín. Xin cho tôi cũng noi gương Chúa, luôn trung tín.

Mỗi khi lòng trung tín của tôi lung lay xin hãy cho tôi đến cùng Chúa, nhận Mình Máu Chúa, chứng cứ của giao ước, để tôi được tăng thêm lòng trung tín và thực hành giao ước cách bền vững hết sức tôi.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi