Tin Đông Xuyên

Đức Giáo Hoàng FX gửi thông điệp tới Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc thông qua Video messenger
Đức Giáo Hoàng FX gửi thông điệp tới Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc thông qua Video messenger
Đức Giáo Hoàng FX gửi thông điệp tới Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc thông qua Video messenger
Gx. Đông Xuyên: Giờ kính Lòng thương xót Chúa phó dâng Thai nhi và xin ơn tha thứ
Gx. Đông Xuyên: Giờ kính Lòng thương xót Chúa phó dâng Thai nhi và xin ơn tha thứ
Gx. Đông Xuyên: Giờ kính Lòng thương xót Chúa phó dâng Thai nhi và xin ơn tha thứ
Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG