Tin Đông Xuyên

Gia đình Giáo phận Hải Phòng mừng Xuân Canh Tý 2020
Gia đình Giáo phận Hải Phòng mừng Xuân Canh Tý 2020
CỤ MARIA NGUYỄN THỊ QUÁN TẠ THẾ HỒI 19h50” ngày 29-12-2019
CỤ MARIA NGUYỄN THỊ QUÁN TẠ THẾ HỒI 19h50” ngày 29-12-2019
CỤ MARIA NGUYỄN THỊ QUÁN TẠ THẾ HỒI 19h50” ngày 29-12-2019
NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA
NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA
NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA
50 năm linh mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – phục vụ Thiên Chúa và con người
50 năm linh mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô – phục vụ Thiên Chúa và con người
Giáo Xứ Đông Xuyên hướng đến lễ Chúa Giáng Sinh 2019 ( Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Đã chiếu soi trần thế!)
Giáo Xứ Đông Xuyên hướng đến lễ Chúa Giáng Sinh 2019 ( Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Đã chiếu soi trần thế!)
Giáo Xứ Đông Xuyên hướng đến lễ Chúa Giáng Sinh 2019 ( Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Đã chiếu soi trần thế!)
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
KỈ NIỆM 57 NĂM CHA VỀ NHÀ CHA ( 13.12.1962-2019 )
KỈ NIỆM 57 NĂM CHA VỀ NHÀ CHA ( 13.12.1962-2019 )
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
Đức Hồng y Tagle: Giáo hội tại Á châu cần lắng nghe phụ nữ và giới trẻ nhiều hơn
Đức Hồng y Tagle: Giáo hội tại Á châu cần lắng nghe phụ nữ và giới trẻ nhiều hơn
Đức Hồng y Tagle: Giáo hội tại Á châu cần lắng nghe phụ nữ và giới trẻ nhiều hơn
Nghi thức nhận xứ của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng
Nghi thức nhận xứ của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng
Nghi thức nhận xứ của cha Inhaxiô Đoàn Như Phóng
THÁNH LỄ CẦU CHO CHA GIÀ ĐAMINH NGUYỄN HỮU KHOÁT Nhân dịp kỉ niệm 56 năm ngày giỗ ( 13.12.1962-13.12.2018)
THÁNH LỄ CẦU CHO CHA GIÀ ĐAMINH NGUYỄN HỮU KHOÁT Nhân dịp kỉ niệm 56 năm ngày giỗ ( 13.12.1962-13.12.2018)
Bức Tông thư về hang đá Giáng Sinh: kể câu chuyện đằng sau truyền thống Giáng Sinh đáng quý
Bức Tông thư về hang đá Giáng Sinh: kể câu chuyện đằng sau truyền thống Giáng Sinh đáng quý
Bức Tông thư về hang đá Giáng Sinh: kể câu chuyện đằng sau truyền thống Giáng Sinh đáng quý