Manna

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C
Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.
Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi...
Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được...
Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để...
Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậ...
Thứ Hai Mùa Phục Sinh Năm chẵn, LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
Thứ Hai Mùa Phục Sinh Năm chẵn, LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người.
Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C
Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C
Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại
Thứ Bảy Tuần I Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Bảy Tuần I Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe...
Thứ Sáu Tuần I Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần I Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với...
SGP, Q.4, B.4 : Phép Mình Thánh là giao ước mới ký kết trong Máu Chúa Giê-su
SGP, Q.4, B.4 : Phép Mình Thánh là giao ước mới ký kết trong Máu Chúa Giê-su
Trong đạo Chúa, luôn nói đến giao ước. Chúa giao ước với loài người đã bảo đảm cho loài người hồng ân Chúa ban, cho loài người thêm vững tin...
Ngày 27-9, Thánh Vinh-sơn Phao-lô  (1580?-1660)
Ngày 27-9, Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)
Ðáng để ý nhất, Vinh-sơn là một người hay cáu kỉnh -- ngay cả bạn hữu của ngài cũng công nhận điều ấy. Ngài cho biết, nếu không có ơn Chúa ngài sẽ "rất khó khăn và lạnh lùng, cộc cằn và gắt gỏng.
SGP, Q.4, B.3 : Này là mình ta bị nộp vì chúng con
SGP, Q.4, B.3 : Này là mình ta bị nộp vì chúng con
Chúng ta đã nói về Bánh Thánh là phép Mình Thánh Chúa. Đây là Mình Chúa Ki-tô, Ngôi Lời đã nên Bánh. Nhưng ta không được quên rằng : đây là mình Chúa đã bị nộp vì chúng con. Đây là Máu Ta sẽ đổ ra vì chúng con. Hãy làm sự này mà nhớ đến...
Ngày 21-9, Thánh Mátthêu Tông Đồ
Ngày 21-9, Thánh Mátthêu Tông Đồ
Mátthêu là người Do Thái làm việc cho đạo quân xâm lăng La Mã, thu thuế của những người đồng hương Do Thái. Mặc dù người La Mã có lẽ không cho phép moi tiền của người chịu thuế một cách quá đáng, nhưng điều họ quan tâm vẫn là hầu...
 SGP, Q.4, B.3 : Lời đã nên bánh
SGP, Q.4, B.3 : Lời đã nên bánh
Thiên Chúa đầu tiên nói Lời Người trong lương tâm. Rồi Người nói qua các Tiên tri để dẫn dắt dân Người tiến tới. Trong những ngày sau này, chính Ngôi Lời đã nhập thể để nói Lời Thiên Chúa. Và khi Người về trời, Ngôi Lời đã nên...
SGP, Q.4, B.1 : Mình thánh Chúa Giê-su rất cần cho linh hồn trung tín
SGP, Q.4, B.1 : Mình thánh Chúa Giê-su rất cần cho linh hồn trung tín
Lạy Chúa Giê-su, linh hồn trung tín tràn ngập sung sướng vì được dự Tiệc Thánh Chúa trong đó thức ăn là chính Chúa, người bạn tình yêu độc nhất và là đối tuợng tượng quý giá của các khát vọng ấy.