Manna

Lời Chúa Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa Lễ Các Thánh Nam Nữ
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính,...
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người ...
Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết.
Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Tại sao tôi phải kinh hãi trong ngày tai hoạ, khi ác tâm quân thù mưu hại bao bọc quanh tôi? Bọn người này tin cậy vào tài sản, chúng tự hào vì có bạc vạn tiền muôn?
Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể...
Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho...
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.
Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất,...
Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do-thái âm mưu hại tôi.
Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra...
Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì.
Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi...
Thứ Năm Mùa Phục Sinh Năm C
Thứ Năm Mùa Phục Sinh Năm C
Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.
Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn
Kính thưa quý vị người Athêna, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt. Vì khi đi ngang qua, nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy một bàn thờ có ghi chữ: "Kính Thần vô danh". Vậy Đấng quý vị thờ mà không nhận biết,...