Góp nhặt

Trích từ bài
Trích từ bài "Nhớ cha Trần Hữu Thanh" của cha Vũ Khởi Phụng
Một chiếc xe nhỏ đậu lại trong sân Nhà Thờ. Một chiếc xe lăn được đưa xuống. Mấy thanh niên dìu một cụ già từ xe hơi lên xe lăn. Đó là cha Phạm Hân Quynh từ một Xứ Đạo xa về viếng cha Thanh.