Thông điệp

Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (Evangelii Gaudium)
Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (Evangelii Gaudium)
1. Niềm Vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giê-su. Những ai chấp nhận ân ban cứu độ của Người thì được thoát khỏi tội lỗi, nỗi buồn phiền, sự trống rỗng và nỗi cô độc nội tâm. Với...
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu lần thứ 51
Tòa Thánh đã phổ biến Sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 51, với chủ đề "Các ơn gọi, chứng tá cho chân lý", trong đó ngài nhấn mạnh "Ơn gọi là hoa trái được chín mùi nơi cánh đồng được vun trồng kỹ càng...