Phụng vụ

Cử hành Tam Nhật Vượt Qua theo luật chữ đỏ sách lễ Rô-ma
Cử hành Tam Nhật Vượt Qua theo luật chữ đỏ sách lễ Rô-ma
Từ lâu nay những "địa phận dòng Đa-minh" có việc kiệu rước với các nghi thức truyền thống riêng, nên giáo dân ít khi để và biết chính xác nội dung cử hành Tam Nhật thánh trong Giáo Hội như thế nào tại các nơi khác. Xin giới thiệu bài...