Chút tình con thơ

Mùa hoa về
Mùa hoa về
Lúc còn nhỏ mình đã tham gia đội dâng hoa kính Mẹ mỗi độ tháng năm về. Nhớ lại những ngày ấy mà thấy tim bồi hồi xao xuyến cho dù thực ra khi ấy mình chẳng hiểu gì bao nhiêu về việc dâng hoa cả, chỉ thấy một sự nâng nâng khó tả...
Đức Maria hồn xác lên Trời
Đức Maria hồn xác lên Trời
Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng cử hành lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là một tin vui lớn cho con cái Mẹ khắp nơi, đồng thời cũng là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta.