Học về Mẹ

Tháng năm
Tháng năm
Tháng năm là tháng của Mẹ, của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa (phần một), Mẹ Giáo Hội, cũng là Mẹ của mỗi người tín hữu chúng ta. "Từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của...
Cuộc Hiện Ra Ở Fatima
Cuộc Hiện Ra Ở Fatima
Năm 1915, Lúcia dos Santos một cô bé mập mạp tám tuổi, thuộc xóm Aljustrel, giáo xứ Fátima, đang chăn cừu ở sườn Núi Cabeco. Cùng với Lúcia có ba người bạn trẻ từ Casa Velha: Maria Rosa Matias và em là Teresa, và Maria Justino. Ăn trưa xong và trung thành...