Lời hay ý đẹp

Năm lý do để nên có cha thiêng liêng!
Năm lý do để nên có cha thiêng liêng!
Cha thiêng liêng sẽ giúp chúng ta nhận định ý Chúa. Đó là cái nhìn bên ngoài của một người được lấp đầy Chúa Thánh Thần. Chắc chắn ai cũng cần một người tháp tùng thiêng liêng cho mình, nhưng không phải ai cũng giống nhau;
Ánh Sáng Đức Tin chiếu soi muôn dân
Ánh Sáng Đức Tin chiếu soi muôn dân
Chúng tôi không thể tóm lược, hay tổng hợp hoặc giản lược tư tưởng sâu sắc của Thông điệp đầu tiên này của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong bản thảo, có dấu ấn đậm nét của Đức Ratzinger, những suy tư thần học, linh đạo và Thánh kinh...