Tự sắc

Tài liệu học hỏi Năm Thánh Lòng Thương Xót
Tài liệu học hỏi Năm Thánh Lòng Thương Xót
Tông chiếu là một văn kiện, qua đó Đức Thánh Cha đưa ra một phán quyết quan trọng như công bố Năm Thánh, bổ nhiệm giám mục hay định tín, triệu tập Công Đồng, phong thánh v.v... vì lợi ích của toàn thể các tín hữu.
Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô cải tổ hệ thống hình pháp tại Vatican
Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô cải tổ hệ thống hình pháp tại Vatican
VATICAN. Hôm 11-7-2013, ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông thư tự sắc nới rộng quyền tài phán của các cơ quan tư pháp Quốc gia thành Vatican về vấn đề hình luật.
Tông thư Porta Fidei về Năm Đức Tin
Tông thư Porta Fidei về Năm Đức Tin
Sáng ngày 17-10-2011, ĐTC đã cho công bố Tông thư tự sắc ngài "Porta Fidei" về Năm Đức Tin, trong đó ngài trình bày lý do, mục đích và những đường hướng chỉ đạo về việc cử hành Năm này. Sau đây là bản dịch nguyên văn :