Phim Đông Xuyên

Chuyện một dòng sông, sáng tác Làng Tôi
Chuyện một dòng sông, sáng tác Làng Tôi
Có một dòng sông trôi hoài theo năm tháng, có một dòng sông ghi bao chứng tích hoai hùng, có một dòng sống mang tình yêu Thiên Chúa...
Hình ảnh Lễ Lá tại giáo xứ Tiên Đôi 2014
Hình ảnh Lễ Lá tại giáo xứ Tiên Đôi 2014
Một vài hình ảnh ngày Lễ Lá tại giáo xứ Tiên Đôi 2014. Năm 2015 bình thường sẽ tổ chức lễ Phục Sinh tại giáo xứ Đông Xuyên.