Lễ tang anh Giu-se Phạm Văn Tiền
Lễ tang anh Giu-se Phạm Văn Tiền
Lễ tang bà Maria Phạm Thị Hoăn
Lễ tang bà Maria Phạm Thị Hoăn
Giỗ đoạn tang cố Cha Thiều
Giỗ đoạn tang cố Cha Thiều
Lễ tang bà Maria Nguyễn Thị Chăm
Lễ tang bà Maria Nguyễn Thị Chăm
Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Năm Tuần Thánh
Lễ Lá Giáo xứ Tiên Đôi
Lễ Lá Giáo xứ Tiên Đôi
Hình ảnh sự kiện
Hình ảnh sự kiện