CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021

Ngày đăng:21-03-2021 |5:56 PM | 153 Lượt xem

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ , ngày 28 / 03 / 2021

4 h 30 : Lễ lá tại giáo họ nhà xứ Đông Xuyên

18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ

18 h 30 : Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh tại khuôn viên nhà thờ họ nhà xứ Đông Xuyên

 

 

 THỨ HAI VÀ THỨ BA TUẦN THÁNH, ngày 29 – 30 /03/2021

4 h 30 : Thánh lễ tại họ nhà xứ

18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ

18 h 40 : Ngắm sự thương khó Chúa và dâng hạt tại các giáo họ

 

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH, ngày 31 / 03 / 2021

4 h 30 : Thánh lễ tại họ nhà xứ

18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ

18 h 40 : Ngắm 15 sự thương khó Chúa và dâng hạt tại các giáo họ

 

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH, ngày 01/ 04 / 2021, kỷ niệm Chúa lập BTTThể và Thiên chức Linh Mục

    18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá

    18 h 40 : Thánh lễ tiệc ly tại nhà thờ giáo họ nhà xứ

    Sau thánh lễ Kiệu Mình Thánh Chúa ra hội trường nhà Muc Vụ và Chầu Mình Thánh tới 23 h 30

 

 

THỨ  SÁU TUẦN THÁNH, ngày 02 / 04 / 2021, Buộc giữ chay và kiêng thịt

   4 h 30 -  16 h 00 : Chầu Mình Thánh Chúa

   18 h 00 : Kiệu Chúa Giêsu vác Thánh Giá từ họ Thủy Cơ về nhà xứ,

                      Kiệu Đức Mẹ và Thánh Gioan từ nhà Thờ qua khu Tây, khu Bắc Mới và cổng phía bắc nhà Thờ, Đức Mẹ Gặp Chúa Giêsu tại sân Cuối Nhà Thờ.

   19 h 30 : Suy tôn Thánh Giá tại họ nhà xứ

   21 h 00 : Ngắm sự thương khó và dâng hạt

   22 h 30 : Tháo Đanh và Táng Xác

 

 

THỨ  BẢY  TUẦN THÁNH , ngày 03 / 04 / 2021.

  Từ 5 h 00 đến 17 h 00 : Các khu, các hội đoàn Viếng Hang Đá

  18 h 30 : Ngắm  Đàng Thánh Giá trọng thể từ Họ Thủy về họ nhà xứ

  20 h 00 : Ngắm Dấu Đanh và Dâng Hạt

  21 h 00 : Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại họ nhà xứ Đông Xuyên

 

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH , ngày 04 / 04 / 2021.

  5 h 00 : Thánh lễ Phục Sinh tại giáo họ nhà xứ Đông Xuyên

  18 h 30 : Kiệu Chúa Phục Sinh từ họ Thủy Cơ về nhà xứ Đông Xuyên

  19 h 30 : Thánh Lễ Phục Sinhtại giáo họ nhà xứ Đông Xuyên  

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi