Giao xứ Đông Xuyên long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly

Ngày đăng:02-04-2021 |8:08 PM | 50 Lượt xem

Hiệp với toàn thể giáo hội, chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 01-04-2021 Giáo xứ Đông Xuyên đã long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Vượt Qua do cha xứ Giuse chủ sự.

Theo truyền thống của Giáo hội Tam Nhật Thánh là trung tâm điểm của cả năm phụng vụ. Hiểu được tầm quan trọng của Tam Nhật Thánh, đúng 18 h 30 bà con giáo dân trong xứ đã tề tựu đông đủ về nhà xứ để tham thánh lễ. Trong Thánh Lễ có nghi thức rửa chân cho các Tông Đồ rất ý nghĩa và cảm động.
Trong bài chia sẻ rất tâm tình, cha xứ Giuse nhấn mạnh đến “tình yêu thương đến cùng” của Thầy Chí Thánh Giêsu.
Yêu đến cùng là dám trao tặng cả con người và sự sống của mình cho người mình yêu, để được mãi mãi ở lại trong người mình yêu. Yêu đến cùng là chấp nhận trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào người mình yêu. Yêu đến cùng là chấp nhận nâng người mình yêu lên và hạ bản thân mình xuống, là đánh đổi cả danh dự, địa vị của mình cho người mình yêu.
Cuối bài chia sẻ cha mời gọi cộng đoàn hãy “Yêu thương đến cùng” theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu là biết sống khiêm tốn hạ mình dấn thân hy sinh phục vụ lẫn nhau một cách vô vị lợi. Cụ thể, đối với các bậc ông bà cha mẹ yêu đến cùng là hãy biến gia đình mình thành căn phòng tiệc ly nơi đó đầy ắp tình yêu thương ấm cúng, sư tận tụy hy sinh dành cho con cái cháu chắt.
Sau Thánh Lễ cha xứ Giuse, cha phụ tá Gioakim Nguyễn Xuân Văn cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể Chúa về nhà Tạm được đặt tại hội trường nhà mục vụ giáo xứ. Các bạn trẻ trong giáo xứ đã có giờ chầu khai mạc sốt sáng, sau đó các hội đoàn luân phiên Chầu Thánh Thể tới 11 h 30.
Mọi người tham dự ra về trong bầu khí trầm lắng và rất xúc động của không khí vườn cây dầu, nhưng chan chứa niềm vui vì “được yêu thương đến cùng”, với quyết tâm sống yêu thương và dấn thân phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn như Chúa đã dậy và đã nêu gương.

Ban truyền thông giáo xứ Đông Xuyên

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Cảm Tạ và Kim Nguyen, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Xuyến Phạm, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Hào Văn, Trần Lệ Hằng, Ninh Nguyễn và LiLy Do và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 20 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 11 người, trong đó có Bùi Liền, Yên Sơn, Đỗ Tranh và LiLy Do và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang chơi nhạc cụ, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 16 người, trong đó có Nhu Pham, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Phạm Thị Dịu, Trần Lệ Hằng và Nhu Phan và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Có thể là hình ảnh về Phạm Thị Dịu và Trần Lệ Hằng, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và đền thờ

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Xuyến Phạm và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Minh Le và Ánh và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 8 người, trong đó có Nguyễn Nhàn, Phạm Nhiên và Vũ Thị Thắm và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 12 người, trong đó có Joa Van Nguyen và Tung Mai và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người, trong đó có Thong Pham và Nhu Pham, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 17 người, trong đó có Trần Hướng, LiLy Do, Minh Le, Cúc Kim và trần huynh, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người, trong đó có Maria Hoa Nhật và Giuse Phan Thành, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi