Hình ảnh lễ giỗ đoạn tang cố Giu-se Hoàng Văn Thiều

Ngày đăng:16-04-2014 |3:16 PM | 2255 Lượt xem

Nhấn vào đây để xem ảnh

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi