Hình ảnh lễ Phục Sinh Tiên Đôi 2014

Ngày đăng:22-04-2014 |6:40 PM | 1734 Lượt xem

Lễ Lá

Lễ Rủa Chân

Xin chờ xem Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi