Lễ Tro tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Xuyên

Ngày đăng:26-02-2020 |10:18 PM | 544 Lượt xem

Lễ Tro tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Xuyên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang ngồi, đám đông và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người
Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi