Thánh Lễ Thánh cả Giuse : Giáo xứ Đông Xuyên 325 năm nhận Thánh Giuse làm quan thầy

Ngày đăng:20-03-2020 |8:01 PM | 633 Lượt xem

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi