THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2021

Ngày đăng:21-03-2021 |5:54 PM | 107 Lượt xem
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHỤC SINH
NĂM 2021
Kính thưa các ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Được sự nhất trí của Cha xứ, sự thống nhất của Hội đồng giáo xứ. Ban thường trực hội đồng giáo xứ trân trọng kính báo tới quý Ban hành giáo, quý Ban đoàn cùng quý cụ ông bà và toàn thể cộng đoàn giáo xứ về chương trình đại lễ Phục Sinh năm 2021 như sau :
CHÚA NHẬT LỄ LÁ , ngày 28 / 03 / 2021
5 h 00 : Lễ lá tại giáo họ Thủy cơ
18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ
18 h 30 : Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh tại khuôn viên nhà thờ họ nhà xứ Đông Xuyên
THỨ HAI TUẦN THÁNH, ngày 29 /03/2021
4 h 30 : Thánh lễ tại họ nhà xứ
18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ
18 h 40 : Ngắm sự thương khó Chúa và dâng hạt tại các giáo họ
THỨ BA TUẦN THÁNH, ngày 30 /03/2021
4 h 30 : Thánh lễ tại họ nhà xứ
9 h 00 : Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ chính tòa
18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ
18 h 40 : Ngắm sự thương khó Chúa và dâng hạt tại các giáo họ
THỨ TƯ TUẦN THÁNH, ngày 31 / 03 / 2021
4 h 30 : Thánh lễ tại họ nhà xứ
18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá tại các giáo họ
18 h 40 : Ngắm 15 sự thương khó Chúa và dâng hạt tại các giáo họ
THỨ NĂM TUẦN THÁNH, ngày 01/ 04 / 2021, kỷ niệm Chúa lập BTTThể và Thiên chức Linh Mục
18 h 00 : Ngắm Đàng Thánh Giá
18 h 30 : Thánh lễ tiệc ly tại nhà thờ giáo họ nhà xứ
Sau thánh lễ Kiệu Mình Thánh Chúa ra hội trường nhà Muc Vụ và Chầu Mình Thánh tới 23 h 30
THỨ SÁU TUẦN THÁNH, ngày 02 / 04 / 2021, Buộc giữ chay và kiêng thịt
4 h 30 - 16 h 00 : Chầu Mình Thánh Chúa
18 h 00 : Kiệu Chúa Giêsu vác Thánh Giá từ họ Thủy Cơ về nhà xứ,
Kiệu Đức Mẹ và Thánh Gioan từ nhà Thờ qua khu Tây, khu Bắc Mới và cổng phía bắc nhà Thờ, Đức Mẹ Gặp Chúa Giêsu tại sân Cuối Nhà Thờ.
19 h 30 : Suy tôn Thánh Giá tại họ nhà xứ
21 h 00 : Ngắm sự thương khó và dâng hạt
22 h 30 : Tháo Đanh và Táng Xác
THỨ BẢY TUẦN THÁNH , ngày 03 / 04 / 2021
Từ 5 h 00 đến 17 h 00 : Các khu, các hội đoàn Viếng Hang Đá
18 h 30 : Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể từ Họ Thủy về họ nhà xứ
20 h 00 : Ngắm Dấu Đanh và Dâng Hạt
21 h 00 : Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại họ nhà xứ Đông Xuyên
CHÚA NHẬT PHỤC SINH , ngày 04 / 04 / 2021
5 h 00 : Thánh lễ Phục Sinh tại giáo họ nhà xứ Đông Xuyên
18 h 30 : Kiệu Chúa Phục Sinh từ họ Thủy Cơ về nhà xứ Đông Xuyên
19 h 30 : Thánh Lễ Phục Sinh tại giáo họ nhà xứ Đông Xuyên
Kính thưa quý chức cùng toàn thể cộng đoàn,
Để đại lễ Phục Sinh năm nay của giáo xứ chúng ta được long trọng, trang nghiêm và sốt sắng, có chiều sâu nội tâm, mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn và cho cộng đoàn, ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Xứ kính mong ban hành giáo các giáo họ, các hội đoàn đạo đức, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và nhiệt tình cộng tác về tinh thần cũng như vật chất, đóng góp kinh tế để giáo xứ điều kiện tổ chức lễ được tốt đẹp.
Các giáo khu sẽ tới ghi nhận sự quảng đại đóng góp kinh tế tại các gia đình vào tuần V mùa chay.
Xin trân trọng cám ơn lời cầu nguyện và sự nhiệt tình cộng tác của các ban hành giáo, các hội đoàn đạo đức, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể cộng đoàn.
Đông Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2021
Thay mặt ban trường trực H.Đ.G.X
Chánh trương : GIUSE BÙI VĂN HÀO
Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi