Thông báo của tòa Giám mục về việc truyền chức Linh mục

Ngày đăng:13-11-2021 |6:55 PM | 134 Lượt xem

     Tòa Giám mục Hải Phòng

 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC

V/v Truyền chức Linh mục

Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng,  Tòa Giám mục vui mừng thông báo: Sau khi tham khảo ý kiến Ban Tư vấn Giáo Phận dịp Tĩnh tâm thường niên năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse - Giám quản Tông tòa Giáo Phận quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 8 Thày Phó tế. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa. Sau đây là danh sách các tiến chức:

  1. Sinh ngày 6 tháng 02 năm 1988, tại giáo xứ Bùi Hòa Địa chỉ: Bùi Hòa - Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương

 2. Thày Giuse Phạm Quang Danh Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1989, tại giáo họ Di Linh, giáo xứ Bùi Hòa Địa chỉ: Di Linh - Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương

 3. Thày Matthêu Nguyễn Văn Duy Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ An Thủy Địa chỉ: An Thủy - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương

  1. Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988, tại giáo xứ Tiên Đôi Địa chỉ: Tiên Đôi - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

 5. Thày Gioan Baotixita Vũ Văn Nam Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1988, tại giáo xứ An Quý Địa chỉ: An Quý - Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  1. Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1986, tại giáo xứ Phương Quan Địa chỉ: Phương Quan - Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương
  2. Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1983, tại giáo xứ Chính Tòa Địa chỉ: Số 5/855 Tôn Đức Thắng - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng
  3. Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1987, tại giáo xứ Đông Xuyên Địa chỉ: Đông Xuyên - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

Ai biết Thày nào mắc ngăn trở chịu chức thánh hoặc không xứng đáng thì buộc phải trình ngay cho Cha xứ hoặc Tòa Giám mục. Đơn thư phản ánh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc. Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc này, xin quý Cha, quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày. Nguyện xin Thiên Chúa quyền năng và đầy lòng xót thương chúc lành cho quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chị Em.                                                  

                                                                                                           Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2021                                                                                                                       T/L Đức Tổng Giám mục                                                                                                                                      Lm. Giuse Bùi Hữu Duy                                                                                                                                    Văn Phòng Tòa Giám mục

*Lưu ý:   - Xin quý Cha cho đọc Thông báo này tại các nhà thờ quý Cha phụ trách.

- Liên lạc với Tòa Giám mục:

       Số điện thoại: 0225 3745 387

      Địa chỉ: Tòa Giám mục Hải Phòng, 46 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi